Društvo

Na UDG-u promovisana knjiga Internationalization of Studies at the UDG, Example of Cooperation with China

Na Univerzitetu Donja Gorica je 28. maja 2019. godine održana promocija knjige „Internationalization of Studies at the UDG, Example of Cooperation with China“, autora prof. dr Veselina Vukotića i prof. dr Zorana Đikanovića, a takođe je predstavljen i novi studijski program “Kineske studije”, koji će biti realizovan u okviru Fakulteta za kulturu i turizam.

Knjiga ,,Internationalization of Studies at the UDG, Example of Cooperation with China“ je rezultat višegodišnje saradnje Univerziteta sa Kinom. Početku saradnje sa Kineskim univerzitetima prethodila je inicijativa UDG da uspostavi saradnju sa Ambasadom NR Kine u Crnoj Gori.

Na promociji Vukotić je istakao značaj saradnje sa Kinom i naveo da treba razumjeti ne samo praktične, već i filozofske osnove i principe te saradnje. Razumjeti filozofiju znači razumjeti suštinu. Pođimo od motoa UDG-a: ,,Istorija budućnosti”. U suštini našeg motoa su dva pojma: proces i vrijeme.

Zajedno proces i vrijeme znači dinamika, a dinamika je uvijek tok, stalna promjena. Mi smo Univerzitet čija je vizija da dinamično upravlja promjenama. UDG se prilagođava promjenama, ali mnogo više promjene prilagođava sebi. Naša strategija je kreativno prilagođavanje promjenama, a ne puko preživljavanje. Ako su promjene suština budućnosti, onda možemo reći da je strategija razvoja UDG-a kreativno prilagođavanje budućnosti, odnosno to je strategija stalnog stvaranja i prevazilaženja sebe

On je dodao da je Kina velika ekonomska i tehnološka sila sa izuzetno obrazovanim stanovništvom, te da će nesumnjivo uticati na ,,našu istoriju budućnosti”.

Vukotić smatra da je ,,Pojas i put” inicijativa zapravo otkriće novog kontinenta – Evroazije, kao što je Kolumbo otkrio novi kontinent – Ameriku. Ova inicijativa spaja evropsku modernu fiziku i azijski misticizam, kao i dva načina razmišljanja – evropski i azijski.

Liu Jin, ambasador Kine u Crnoj Gori je pokazao svoje zadovoljstvo što ima mogućnost da doprinese razvoju međunarodne vizije u sklopu studija na UDG-u.

“Ovo je prva publikacija i saradnja crnogorskog i kineskog univerziteta. Nadam se da će kineske studije postati popularnije u Crnoj Gori. Najuzbudljiviji rezultat je vaša ljubav prema kineskim studijama kao predmet na UDG-u. Prijateljstvo između ove dvije zemlje nastaviće oni koji razumiju jedne druge. Vjerujem da će Kineske studije poslužiti da se to prijateljstvo nastavi”, kazao je Liu Jin.

Prof. dr Zoran Đikanović, koordinator UDG saradnje sa Kinom, objasnio je da je internacionalizacija studija na UDG-u na primjeru saradnje sa Kinom predstavljena kroz knjigu „Internationalization of Studies at the UDG, Example of Cooperation with China“, čiji sadržaj čine dokumeta i fotografije sa svih događaja u oblasti saradnje Univerziteta i Kine.

Skupu je imala priliku da se obrati i Ana Dulović, studentkinja UDG-a koja je učestvovala na studentskoj razmjeni u Kini, kazala je da je kroz to iskustvo uspjela da upozna sebe i svoju kreativnost, kao i da je zahvalna UDG u na toj prilici.

Vatroslav Belan, nacionalni koordinator Crne Gore u Mehanizmu saradnje “16+1”, na današnjoj promociji kazao je da se odnosi između Crne Gore i Kine razvijaju na bazi međusobnog razumijevanja, poštovanja, saradnje, uz uvažavanje različitosti.

Dr Marija Orlandić, dekanica studijskog programa „Kineske studije“, navela je da je cilj ovog programa sticanje znanja, vještina iz oblasti kineskog jezika, kineske kulture, ekonomije, turizma i sl. Ovaj studijski program je u procesu akreditacije.

“Program je spoj dominantnih predmeta kao što je učenje kineskog jezika u svim semestrima, ali i učenje IT tehnologija. Na prvoj godini izučavaće se predmeti poput istorije i geografije Kine, preduzetništvo, psihologija i sl, odnosno upoznavanje sa osnovnim karakteristikama Kine. Druga godina, u fokus stavlja razumijevanje Kine, kroz predmete kao što su kineska filozofija, antropologija itd. Na trećoj godini studija, svakom studentu će se pružiti prilika da boravi u Kini u petom semestru u okviru potpisanih memoranduma o saradnji. Isto tako, stručna praksa i obavezne praktične aktivnosti u okviru realizacije ovog studijskog programa, omogućiće studentima da u potpunosti ovladaju praktičnim vještinama i steknu potrebno iskustvo”, rekla je Orlandić.

Na promociji Kineskih studija prezentovan je dio UDG sajta na kineskom jeziku.

Milica Janković, osoba zadužena za izradu sajta, navela je da je njen tim tokom izrade sajta nailazio na velike poteškoće i izazove.

Nakon zvaničnog predstavljanja studijskog programa, Zeng Daorong, zamjenik sekretara partijskog komiteta SWUFE, istakao je da mu je čast da prisustvuje današnjoj promociji, čestitajući na objavljivanju knjige o saradnji.

Održana je i diskusija o saradnji Kine i Crne Gore gdje su se značaju ove saradnje dotakle i Sandra Tinaj, Milica Vukotić i Aleksandra Martinović.

Profesorica Milica Vukotić, koja je bila gostujući profesor na kineskom univerzitetu-studijski program namijenjen kineskim, ali i gostujućim njemačkim studentima, istakla je vrednoću i posvećenost kineskih studenata.

Kazala je da je UDG umnogome uticao da se promijeni percepcija Kine u Crnoj Gori, tako da se razbiju predrasude i izgradi prava slika o ovoj zemlji.

Završnu riječ je imao rektor Univerziteta prof. dr Veselin Vukotić.

Send this to a friend