Društvo

NPCG prošle godine obišlo 330 hiljada posjetilaca

Direktor JPNPCG Elvir Klica, podsjetio da je Nacionalne parkove Crne Gore tokom prošle godine posjetilo blizu 330 hiljada posjetilaca. Od toga je oko 187 hiljada boravilo u NP Durmitor. Dodao je da to predstavlja povećanje posjećenosti od 42 odsto u odnosu na sezonu 2016. godine.

Rijekom Tarom splavarilo je 18.500 ljubitelja prirode, što predstavlja rast od 9 odsto u odnosu na 2016. godinu.

“Dobru osnovu za naš optimizam, kada su u pitanju očekivanja od nastupajuće sezone, predstavlja izgradnja i realizacija niza drugih turističkih sadržaja i aktivnosti u NPCG”, kazao je Klica.

Istakao je da če u tome imati značajnu podršku od strane Vlade Crne Gore i resornog Ministarstva. Naglasio je da će se u saradnji sa Direkcijom javnih radova, kroz kapitalna ulaganja u putnu i turističku infrastrukturu, i ove godine realizovati najznačajniji projekti.

Klica je istakao da je od posebnog značaja završetak radova na izgradnji nacionalnog restorana “Crno jezero“, te da će otvaranje restorana ujedno obogatiti turističku ponuduu NP Durmitor.

“Planirano je izdavanje ugostiteljskih objekata u zakup kako bi se na kvalitetan način upravljalo ovim objektima i kako bi Nacionalni park mogao da na adekvatan način realizuje aktivnosti u cilju zaštite i očuvanja brojnih vrijednosti zaštićenog prirodnog područja”, smatra Klica.

Predviđenim sredstvima za 2018. godinu u NP Durmitor planirana je izgradnja spremišta za čamce na Crnom jezeru, javnih toaleta i kontrolno-ulaznih punktova.

“Takođe, i izgradnja splava na Crnom jezeru, ulazne kapije, nabavka jezerskog mobilijara, razvijanje novih tematskih staza, uređenje biciklistickih i pjesačkih staza, izrada info tabli, smjerokaza i parkovskog mobilijara”, dodao je Klica.

Smatra da će izrada nove web platforme i korišćenje platomata omogućiti i on-line kupovinu usluga parkova, sa aplikacijom za monitoring i prijavu problema posjetilaca,.

“Kao i virtuelnu šetnju kroz parkove 360 stepeni sa fokusom na nabitnije prirodne i kulturne lokalitete. Planirane su aktivnosti na zaštiti biodiverziteta, monitoring kvaliteta vode na Crnom jezeru i rijeci Tari, očuvanje florističkog diverziteta, zaštita staništa i biljnih vrsta”, naglašava Klica.

Dodao je da je planirana i zaštita i očuvanje šumskih ekosistema, praćenje stabilnosti populacije riba, poribljavanje Crnog jezera, te monitoring i kartiranje staništa velikog tetrijeba, divokoze.

“Povećanje broja posjetilaca predstavlja potvrdu našeg rada i zalaganja na planu promocije turističke ponude NP Durmitor kao UNESKO-vog sajta i zaštićenog prirodnog područja univerzalnih vrijednosti”, poručuje Klica.

Ža.B.

Send this to a friend