Društvo

Naši nastavnici stručni, ali nijesu imali dovoljno vremena da se pripreme

Na pragu smo nove školske godine, a roditelji crnogorskih osnovaca su zabrinuti zbog primjene reforme obrazovanja. Nakon skandala oko prepisivanja teksta hrvatske reforme koji je uzdrmao domaću, ali i javnost regiona, građani se pitaju i da li su nastavnici imali dovoljno vremena da se pripreme za nastavu po novom modelu i da li će moći da implementiraju gradivo na pravi način.

Podsjećamo, tokom protekle sedmice u Budvi, Bijelom Polju, Podgorici i Nikšiću su organizovane obuke nastavnika, direktora, pedagoga, koje su trajale po jedan dan.

Predsjednik Sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kazao je u razgovoru za Dnevne novine da to nije dovoljno, te da je nastavnicima bilo potrebno više vremena za implementaciju i primjenu izmjena.

Nije problem obim

“Komentarisanje reforme obrazovanja nije u domenu našeg rada, to su više stručne stvari. Ti seminari i obuke bili su za direktore, pedagoge i profesore pojedinih predmeta. Mi smo i ranije iskazali skepsu da to teško može da se radi za jedan dan. Nije tu u pitanju neko preopterećenje zbog obima. Ja sam siguran da će naše kolege koje su stručne, kvalifikovane, profesionalne odraditi to. Više je riječ o tehničkom dijelu, snalaženju. Pitanje je kako sve pripremiti za ovo kratko vrijeme jer nema novih udžbenika”, istakao je Pavićević.

Kako je objasnio, tu se radi o programima koji su malo izmijenjeni za predmete istorija, geografija, biologija, hemija.

“Smanjen je obim programa za 10 posto, a pitanje je kako iz postojećih udžbenika koristiti literaturu da bi se taj dio, 90 odsto gradiva, uskladio. Dakle, to su više stručna i tehnička pitanja. Ako je smanjen program ne može biti veće opterećenje. Samo je pitanje kako se za tako kratko vrijeme pripremiti bez udžbenika, bez duže pripreme, analize, bez svega što je trebalo napraviti uz takvu reformu. Ponuđena su neka privremena rješenja koja će se u toku školske godine primjenjivati. Planira se da se sljedeće godine novi udžbenici pripreme. Sve je to sada u hodu”, napominje Pavićević.

Biće problema i kod profesora i kod djece

On podsjeća da su iz Sindikata i ranije upozoravali da je vrijeme koje je dato za usvajanje i primjenu reforme kratko, te da je trebalo odložiti za godinu dana pa u tom roku sve pripremiti i onda startovati.

“Reforma je jedan proces. Nije to Dekret pa sve odjedanput. To je živi proces koji treba dobro pripremiti, analizirati itd. Međutim, Vlada i Ministarstvo su smatrali da to treba uraditi na ovaj način, Skupština je donijela zakon i mi sada moramo da se prilagođavamo tome i da pokušamo koliko god možemo da implementiramo. Znam da će biti problema kod profesora i kod djece, možda i nesnalaženja, ali oni nas uvjeravaju da će sve u hodu riješiti”, kazao je Pavićević.

Reformu ne koče nastavnici

Ipak, on ponavlja da ima povjerenja u domaći kadar, koji ni u prošlosti nikada nije “zakazao”.

“Naš prosvjetni kadar je spreman i edukovan, profesionalan i odgovoran tako da nikada zakoni i reforme nijesu kočeni i imali problema zbog toga što nemamo dobre nastavnike, nego zbog obrazovne politike ili načina sprovođenja zakona i stvaranja odgovarajućih uslova. Sad je na djelu informatička pismenost, a znamo kako smo mi opremljeni i koliko možemo da pratimo sve te reforme i trendove. Najmanji problem su prosvjetni radnici koji su spremni i mogu svaku reformu da iznesu koje se tiču njih i njihove stručnosti i sposobnosti”, naglasio je Pavićević.

On dodaje i da ovo nije kraj reforme, jer se nijedna reforma ne završava.

“Sve zavisi od vremena, prostora, Crne Gore kao države, generacija. Svi će morati da se prilagođavaju, a nažalost ili na sreću, ne znamo još, moraćemo da prilagođavamo zakone o obrazovanju evropskim standardima. Niko ne zna kako će taj proces ići i u kom pravcu”, zaključio je Pavićević.

Reforma zahtijeva i povećanje plate nastavnika

Kako je kazao za DN, Pavićević je nedavno održao sastanak sa ministrom prosvjete i tom prilikom su razgovarali o primjeni zakona, reformi, ali i o standardu prosvjetnih radnika.

“Standard prosvjetnih radnika nije na nivou na kakvom bi trebalo da bude. Sve ove reforme moraju da iznesu prosvjetni radnici, a oni za svoj rad nijesu ni približno plaćeni koliko bi trebalo. Poznato je kakav značaj za svaku državu treba da ima obrazovni sistem jer je jedna od glavnih strateških pravaca ove Vlade reforma obrazovanja, a to treba da prati i odgovarajući materijalni dio“, napominje Pavićević.

Ipak, kako je rekao, ministar nije rekao ništa novo.

“Rekao je da povećanje plata zavisi od ekonomskih trendova, BDP-a, punjenja budžeta. Iako oni smatraju da su plate trenutno adekvatne, mi smatramo da nijesu. To je jedna od najvažnijih sporenja sa Vladom i sa Ministarstvom, ali borićemo se za bolji standard prosvjetnih radnika. Zaslužujemo daleko više i društveno i materijalno nego što trenutno imamo”, naglasio je Pavićević.

Send this to a friend