Društvo

Nastavljaju se radovi na modernizaciji i revitalizaciji mreže

ilustracija

Nastavljaju se radovi na modernizaciji i revitalizaciji mreže širom Crne Gore, zbog čega će pojedina naselja biti bez struje.

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 20. avgusta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 8:30 do 15 sati: dio Golubovaca, dio Balabana, Odžino polje, Gošići i Mataguži;

– u terminu od 08:30 do 17 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah;

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Plavska, Vardarska i Kosovska ulica.

Danilovgrad

– u terminu od 09 do 18 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Ostrog, Mandići, Boronjina, Kupinovo, Motel „Sokoline“, Viš i Donji Rsojevići;

– u terminu od 07 do 12:30 sati: Plana, Begovine, Strahinjići i Kovinić;

– u terminu od 07 do 12:30 sati: Novo Selo, Suk i Mamućevina – kratkotrajna isključenja u navedenom terminu;

– u terminu od 08 do 15 sati: Kokotovac, Podglavice i Maljat;

– u terminu od 08 do 15 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat i  dio Lazina -kratkotrajna isključenja u navedenom terminu.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Savino brdo, Okolišta, Zagora, Tospude, Trešnjevo, Repetitor (Krotinja) i Rokoči;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Vidrovana, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje i Praga;

Plužine

– u terminu od 13:30 do 17 sati: Šume, Goransko i Sinjac, Pivski Manastir, Plužine, Seoca, Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo – Ribnjak, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Ravno, Nova bolnica, Rosulja i Samački hotel;

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Unač, repetiror – Unač, Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica,

Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Kameno, Žlijebi i Ubla;

– u terminu od 08 do 10 sati – Baošići.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – selo Kaludra (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – dio sela Dolac;

– u terminu od 17 do 19 sati – Vojna fabrika;

– u terminu od 08 do 11 sati – seosko područje Opštine Berane;

– u terminu od 08 do 16 sati: Petnjik, Dapsići, Luge, Kaludra, Rovca, Donja Rženica, Tmušići i planinski prevoj – Lokve.

Rožaje

– u terminu od 08 do 16 sati – područje Opštine Rožaje – korisnici koji se napajaju sa TS 35/10 kV „Rožaje“ i TS 35/10 kV „Zeleni“;

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – selo Jablanica.

Plav

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – dio sela Pepići.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 18 sati: Hoćevina, Šljivansko, Trnovice, Hodžići i Pliješevina.

Šavnik

– u terminu od 10 do 18 sati: Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica;

– u terminu od 10 do 18 sati: Timar, Slatina, Mljetičak i Dobra Sela.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Kisjela Voda, Livadice, Sela, Kukulje, Dubrave, Metanjac, Njegnjevo, Sutivan, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Šolje, Mojstir, Bistrica, Gubavač, Kneževići, Orahovica, Konatari, Mojstir, Rodijelja, Dubrave, Unevina, Ziljak, Voljavac i Požeginja

– u terminu od 9 do 18 sati: Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo i Kanje.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Bijeli Potok, Izlasci, Drcka, Đekići, Dulovine, Skrbuša, Mateševo, Jabuka, Drndari, Vraneštica, Vukićevića Lug, Jasen, Bare Kraljske, Durutovac, Suvi Val, Sunga, Padež i Planinica.

 REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 19. do 23. avgusta)

– Šekular, Glavaca, Vuča, Jelovica, Lukin Vir i Kurikuće.

Bijelo Polje (od 19. do 23. avgusta)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Čabarkape, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Sutivan – škola, Donja i Gornja Orahovica, Unevina, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir Donji i Gornji, Šolje, Jablanovo i Požeginja.

 Šavnik (povremeno od 19. do 23. avgusta)

– Rudo Polje, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica, Mokro i Gradac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 NOVA BROJILA 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 19. avgusta do petka 24. avgusta, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Plav 20.08.

– Korita, dio naselja Meteri i Racina;

– ul. Ređžepagića, naselje Šlama i dio naselja Završ.

Berane 20.08.

– dio gradskog jezgra.

Berane 19. – 24. 08.

– Gimnazija;

– Njegošev trg.

Šavnik 22. – 23. 08.

– Mokro;

– Kruševice.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend