Društvo

Nema zabilježenih slučajeva korone među azilantima i izbjeglicama u Crnoj Gori

Ilustracija

Krajem 2019-te, 79.5 miliona ljudi širom svijeta, bilo je raseljeno. U prethodnoj deceniji, broj konflikata je porastao: 1 od 100 ljudi bilo je prisiljeno da napusti svoj dom. Izbjeglice i interno raseljena lica se već suočavaju sa velikim brojem ozbiljnih izazova u svakodnevnom životu, i pripadaju jednoj od najranjivijih grupa, podložnoj marginalizaciji. Međutim, pandemija COVID 19, dodatno je ugrozila njihove živote, saopšteno je iz UNHCR-a u Crnoj Gori.

Uz razumijevanje da se ovaj virus može kontrolisati samo kroz inkluzivan pristup, kojim se štite pravo na život i zdravlje svakog pojedinca, Ujedinjene nacije i Vlada Crne Gore predstavili su COVID19 Nacionalni plan za pripremljenost i odgovor na pandemiju koronavirusa, u iznosu od 59,159,643 eura. UNHCR je obuhvatio azilante, izbjeglice i lica bez držljavanstva mjerama socio-ekonomske podrške.

“U namjeri da podrži dugoročan odgovor Vlade na pandemiju, Ujedinjene nacije u Crnoj Gori su objavile dokument o ubrazanoj procjeni socio-ekonomski posljedica COVID-a 19 na pripadnike najranjivijih socijalnih grupa. Hrana, ljekovi, odjeća i pomoć u vidu smještaja su identifikovane kao potrebe sa najvećim stepenom urgentnosti. UNHCR je obezbijedio u kratkom roku hranu i proizvode za licnu higijenu uz pomoć partnera – Crvenog Krsta. Dio tih resursa je dostavljen Ministarstvu unutrašnjih poslova za potrebe zbrinjavanja azilanata u prihvatnim centrima”, dodaje se u saopštenju.

Jedan od glavnih prioriteta ostaje da ljudi pod okriljem UNHCR-a budu socijalno integrisani, blagovremeno informisani i zaštićeni. Kako bi se održala redovna komunikacija sa ljudima pod zaštitom UNHCR-a, u doba kada je lični kontakt limititran zbog pandemije, UNHCR je uspostavio SOS broj i tri Viber grupe. Dodatno COVID 19 materijali o preventinvnim mjerama su obezbijeđeni i podijeljeni na 6 jezika: arapski, persijski, urdu, paštunski, crnogorski i albanski. Tačne i blagovremene informacije su se dokazale krucijalnim i doprinijele tome da nije zabilježen ni jedan slučaj koronavirusa među izbjeglicama i azilantima u Crnoj Gori.

“U toku Ebola krize u regiiji zapadne Afrike u 2014-toj, više ljudi je umrlo zbog prekida socijalne poomoći i ekonomskih posljedica, nego od samog virusa. S toga UNHCR, zajedno sa partnerima, posvećeno radi kako bi obezbijedio da sve izbjeglice u Crnoj Gori imaju pristup zdravstvenim uslugama, ispunjene osnovne životne potrebe, kao i pravni savjet. Naročito su pogođena raseljena djeca, koja imaju limitiran pristup preventivnim mjerama, kao i testiranju i liječenju. Takođe ova pandemija, i mjere izolacije su imale negativne efekte na njihovo obrazovanje”, navodi se u saopštenju.

Kako bi se omogućilo nesmetano i kontinuirano školovanje, UNHCR je obezbijedio tri tablet računara, za djecu izbjeglice koja su sada u mogućnosti da pristupe onlajn platformi za učenje na daljinu (#Učidoma)”, navodi se u saopštenju.

“U vremenima ovako velikih izazova, ne smijemo zaboraviti na one koji beže od rata i progona. Njima, kao i svima nama, potrebna je solidarnost i saosjećanje, sada više nego ikada ranije”, rekao je Filipo Grandi, Visoki predstavnik komeserijata za izbejeglice UN-a.

Shodno ovom pozivu, UNHCR u Crnoj Gori nastavlja da prati situaciju 75 azilanata u Centru za azil, da podržava rad Centra za azil i održava blisku saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Direktoratom za azil i Graničnom policijom.

Send this to a friend