Društvo

Neophodan zajednički pristup u rješavanju problema zaštite životinja

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović pozvao je lokalne samouprave, veterinarsku struku, i civilni sektor da zajedno i partnerski sa Vladom, ozbiljno i osmišljeno pristupe rješavanju problema u oblasti dobrobiti životinja.

Zajednički pristup u rješavanju problema kakvi su narastajuća populacija pasa lutalica, učestali napadi pasa na ljude i brojni slučajevi nehumanog odnosa prema životinjama, prema riječima Simovića, neophodan je kako bi došli do sistemskih i trajnih rješenja, a uvažavajući ono što su uporedna iskustva brojnih razvijenih država.

“Na zajedničku, efikasnu i konkretnu akciju pozivaju nas ožiljci, stres i suze izazvani napadima pasa: četvorogodišnje djevojčice iz Mojkovca u julu, dječaka iz ulice Mitra Bakića u Podgorici u jula, troje djece i jedne odrasle osobe za samo sedam dana u junu u Budvi, četvorogodišnje djevojčice iz sela Ponari u Podgorici u aprilu , kao i brojni drugi slučajevi širom Crne Gore, poput onoga iz jula 2014. koji se desio ovdje u centru Berana, u ulici 13. jula, kada je pas lutalica napao petogodišnju djevojčicu”, istakao je Simović  na trećoj sjednici Savjeta za zaštitu životinja, koja se održala danas u Beranama.

Prema njegovim riječima sa druge strane, slučajevi trovanja životinja, kakav je bio prije dva dana u Tivtu, predstavljaju krivično djelo “mučenje i ubijanje životinja”, ali mogu i predstavljati i krivično djelo”izazivanje opšte opasnost”, zbog činjenice da je otrov rasut po javnim
površinama kojima se kreće veliki broj ljudi, pogotovo djece.

“Ovakvi i slični primjeri nezakonitog i nehumanog odnosa prema životinjama su brojni i u drugim opštinama. Opominju česte slike čopora lutalica, jednako i u urbanim kvartovima naših gradova i na njihovoj periferiji. Opominju i slike gdje zbog neodgovornih vlasnika opasni psi slobodno šetaju dječijim igralištima ili parkovskim šetalištima“, naglasio je Simović.

On je podsjetio da je Vlada, suočavajući se sa ovim problemima i svojim odgovornostima, preduzela brojne konkretne aktivnosti. U maju ove godine formiran je Savjet za zaštitu životinja u kome su, kako je kazao, stručne, odgovorne i posvećene osobe iz nadležnih državnih institucija, veterinarske struke i civilnog sektora.

Pripremljen je podzakonski akt koji uređuje oblast identifikacije i registracije kućnih ljubimaca i koji će biti objavljen ovih dana. Obezbijeđena su finansijska sredstva i pripremljena dokumentacija za nabavku, u cilju nadogradnje postojeće centralne baze životinja i centralnog evidentiranja pasa. Simović je naveo i da je data sugestija da se u Programu mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja planiraju sredstva za nabavku čipova, vakcina i vakcinaciju protiv bjesnila.

Kako je naveo, obezbijeđeno je i 100.000 eura za nevladine organizacije za podršku projektima izgradnje skloništa i brojanje pasa lutalica. Radi se i na Strategiji za napuštene pse, zašta je obezbijeđena podrška iz IPA fondova, a uspostavljena je i komunikacija i saradnja sa Međunarodnom organizacijom za zdravlje životinja (OIE).

Simović je istakao da su za hitnu akciju sa lokalnog nivoa, pored ključnih razloga o kojima je govorio, važni i brojni drugi razlozi, a to je da, za sada, samo osam opština ima izgrađena skloništa, da stanje i način upravljanja i u tom malom broju skloništa nije ni na približno dobrom nivou, kao i da su za samo godinu i po dana opštine izdvojile oko 500.000 eura za nadoknadu građanima zbog posljedica napada pasa lutalica. On je dodao i da je mali broj opština usvojio odluku o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim kućnim ljubimcima.

“I zbog svega ovoga, još jednom želim da vas pozovem na zajednički pristup u uvažavajući ono što su uporedna iskustva brojnih razvijenih država. U ovakvom pristupu neophodna je komunikacija i edukacija vlasnika životinja, a u konačnom biće neophodna i pooštrena kaznena politika nakon svega urađenog prema neodgovornim pojedincima. Vjerujem da ćemo ovom zadatku svi zajedno odgovoriti“, poručio je Simović.

On je dodijelio ugovore o podršci nevladinim organizacijama koje su izabrane po javnim konkursima Ministarstva poljoprivrede za finansiranje projekata/programa NVO u oblasti zaštite dobrobiti životinja. Na konkursu “Izgradnja i upravljanje skloništima za napuštene kućne ljubimce”“, podržano je pet projekata prijavljenih od strane: nevladinih organizacija NaturaKolašin, Šapice Bar, Mreža Plav, Spasi me Bar i K9 Montenegro Svjetska zaštita životinja Podgorica.

Kroz konkurs “Izgradnja i upravljanje skloništa za napuštene kućne ljubimce”, podršku za prijavljene projekte dobilo je, takođe, pet nevladinih organizacija: Feniks Cetinje,  Nikšićko udruženje za zaštitu životinja, Ruka-Šapi Podgorica, Prijatelji pasa Tivat i K9 Montenegro Svjetska zaštita životinja.

Po osnovu predloga civilnog sektora i Veterinarske komore, Simović je uručio i dvije nagrade Ministarstva-za najveći doprinos građanskom aktivizmu iz oblasti zaštite dobrobiti životinja koju je dobila Bjanka Prakljačić iz NVO NORA, kao i za najveći doprinos veterinarskoj struci u ovoj oblasti a koja je dodijeljena doktoru veterinarske medicine Ranku Saviću iz Pljevalja.

Sjednica Savjeta za zaštitu životinja održana je u okviru naučno-stručnog skupa Veterinarski dani 2018 koji se tradicionalno održava svake godine u organizaciji Veterinarske komore Crne Gore.

Send this to a friend