Društvo

Novi paket pomoći EU za čuvanje crnogorskih granica

Foto: frontex.eu

Evropska komisija usvojila je preporuku Savjeta Evropske unije da odobri otvaranje pregovora o unaprijeđenim sporazumima o statusu Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) sa četiri države Zapadnog Balkana.

Odobrenje se odnosi na granice između EU i Crne Gore, Albanije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

U tom sklopu, EK je usvojila novi paket pomoći vrijedan 39,2 miliona eura u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć za jačanje upravljanja granicama na Zapadnom Balkanu.

Kako se navodi u saopštenju Evropske komisije, predlogom od 25. oktobra, Komisija će uz podršku Fronteksa ojačati kapacitete zemalja Zapadnog Balkana u njihovom upravljanju migracijama, borbi protiv krijumčarenja i osiguravanju bezbjednosti.

Prema trenutno postojećim sporazumima o statusu između Fronteksa i Albanije, Srbije i Crne Gore raspoređivanje stalnog korpusa može se odvijati samo na granicama zemalja sa EU i bez vršenja izvršnih ovlašćenja.

Prema novom zakonskom okviru, sporazum o statusu će omogućiti da stalni korpus Fronteksa bude raspoređen u trećoj zemlji i na granici EU kao i na granicama sa trećim zemljama i da sprovodi izvršna ovlašćenja.

“Stoga će novi statusni sporazumi bolje podržati i ojačati saradnju u upravljanju granicama na Zapadnom Balkanu”, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Sa druge strane, paket usvojene pomoći od 39,2 miliona evra je rezultat detaljne procene potreba uspostavljene sa vlastima Zapadnog Balkana.

U izdatom saopštenju se objašnjava da je ova podrška usmjerena na regionalne kapacitete upravljanja granicom uglavnom kroz obezbjeđivanje specijalizovane opreme. To uključuje mobilne sisteme za nadzor, bespilotne letilice, biometrijske uređaje, obuku i podršku za uspostavljanje i operacionalizaciju nacionalnih koordinacionih centara. Podrška takođe pokriva operacionalizaciju objekata za migraciju, uključujući prihvatne i pritvorske objekte.

Paket donosi ukupnu bilateralnu i regionalnu podršku usvojenu u ovoj oblasti u okviru pretpristupne pomoći na 171,7 miliona eura.

Send this to a friend