Društvo

NPCG čuva Skadarsko jezero u vrijeme zabrana

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa brojnim subjektima čuva riblji fond NP Skadarsko jezero u vrijeme zabrana, saopšteno je iz ovog nacionalnog parka.

“Skadarsko jezero predstavlja stanište brojnih zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta, a riblji fond ovog akvatorijuma potrebno je posebno čuvati u vrijeme ribolovnog zabrana kada se vrši mrijest riba. U tom pravcu, od velikog je značaja saradnja i zajedničke aktivnosti koje Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore sprovodi u cilju očuvanja ribljeg fonda NP Skadarsko jezero sa svim subjektima uključenim u njegovu zaštitu, a od ove godine i sa članovima SRK ‘Podgorica’ i SRK ‘Nikšić’, poručio je direktor JPNPCG Elvir Klica.

S tim u vezi, u zajedničkoj akciji, prije dva dana, u saradnji sa SRK Nikšić, te upotrebom bespilotne letjelice drona, Služba zaštite NP Skadarsko jezero je kontrolisala akvatorijum i tom prilikom spriječila jednu osobu u vršenju krivolova, privremeno oduzela čun, vanbrodski motor i četiri mreže u dužini oko 400 metara. O ovoj nezakonitoj radnji odmah su obaviješteni nadležni službenici Uprave policije koji su preduzeli dalje postupanje.

“Pored koordinisanih aktivnosti sa pripadnicima Granično-pomorske policije, inspekcijom za slatkovodno ribarstvo i članovima registrovanih ribarskih udruženja, ova dodatna podrška, nesumnjivo će doprinijeti efikasnijem spriječavanju nelegalnih aktivnosti u NP Skadarsko jezero, čime će se prevashodno uticati na zaštitu prirodnih vrijednosti ovog prekograničnog prostora“, dodao je Klica.

Takođe je JPNPCG sklopilo sporazum o saradnji i sa volonterima koji su izrazili spremnost i volju da zajedno sa Službom zaštite učestvuju u zaštiti akvatorijuma i doprinesu očuvanju ribljeg fonda.

“Podsjećamo da je Zakonom o slatkovodnom ribarstvu zabranjeno loviti ribu i druge vodene organizme u ribolovnim vodama u kojima je utvrđen ribolovni zabran. Ribolovni zabran u NP Skadarsko jezero na snazi je dva mjeseca, počev od 15. marta do 15. maja, tokom kojeg je zabranjeno loviti i stavljati u promet sve vrste riba, osim jegulje. Kako se ciprinidne (toplovodne) vrste riba zbog reprodukcije povlače u pliće djelove Skadarskog jezera, potrebno ih je zaštititi od lova i omogućiti neometano obavljanje mrijesta”, kazali su iz NP.

Riblju faunu Skadarskog jezera čine slatkovodne i morske vrste, kao i riblje vrste karakteristične za hladne i tople vode. U cilju zaštite prirodnog bogatstva, crnogorski dio Skadarskog jezera, proglašen je Nacionalnim parkom 1983. godine.

Send this to a friend