Društvo

NVO 4 Life u Solunu o štetnosti droga

NVO 4 Life učestvovala je na Regionalnoj konferencija o politikama prema drogama u jugoistočnoj Evropi, u Solunu u Grčkoj.

Konferencija je imala za cilj povezivanje organizacija civilnog društva, kreatora politika, istraživača i drugih profesionalaca aktivnih u oblastima vezanim za pitanja droga u regionu jugoistočne Evrope.

Sastanak je organizovan kako bi se razgovaralo o kretanjima i trendovima politika prema drogama, razmijenila iskustva i najbolje prakse u regionu, Evropi ali i svijetu.

Na konferenciji je zaključeno postoji potreba za novom definicijom pojma smanjenja štete kako bi se efikasnije odgovorilo na trenutnu situaciju i samu kulturološku promjenu kada je u pitanju upotreba droga, ne samo kada se radi o vrstama već i obrascima upotrebe.

Predloženi su i drugi zaključci o specifičnim pitanjima kao što su programi testiranja na droge, kao potencijalna integrirana mjera za preventivno djelovanje i program smanjenje štete kod mladih u noćnom životu, koju treba podržati i sistematično primjenjivati sa strane svih zainteresovanih strana, dizajniranje i primjena specifičnih programa smanjenja štete kod imigranata i izbjeglica.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend