Društvo

Obezbijeđeno više od 102.000 eura opreme za vanredne situacije

Oprema za spasioce

Projekat “Nepogode ne poznaju granice”, u okviru kojeg je nabavljeno 102.236 eura opreme, završava se 16. januara, saopšteno je iz Direktorata za vanredne situacije Miinistarstva unutrašnjih poslova MUP.

U MUP-u su precizirali da se od ukupnog iznosa, 82.931 euro odnosi na opremu za Direktorat za vanredne situacije i opštinske službe zaštite i spašavanja iz Podgorice, Bara i Ulcinja u vrijednosti
od , dok je 19.305 eura opredijeljeno za opremu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Oprema za poplave

“Cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem za smanjenje rizika od katastrofa, sa akcentom na zaštitu od poplava, kao i informisanje stanovništva o rizicima od poplava i jačanje prekogranične saradnje. Pored nabavke opreme, održano je više treninga, obuka i vježbi za predstavnike institucija i službi koje se bave zaštitom i spašavanjem i prognoziranjem hidrometeoroloških prilika, kao i niz aktivnosti u okviru kampanje informisanja stanovništva o rizicima od poplava, preventivnim mjerama, aktivnostima zaštite i spašavanja, broju 112 – jedinstvenom evropskom broju za pozive u hitnim slučajevima”, kazali su u MUP-u.

Oprema za HZ

Kako navode, projekat se u Crnoj Gori sprovodio u opštinama Podgorica, Bar i Ulcinj, a u Albaniji u regionu Skadra.

“Projekat “Nepogode ne poznaju granice” je realizovao FORS Montenegro u partnerstvu sa Direktoratom za vanredne situacije MUP-a i Prefekturom Skadar iz Albanije. Projekat je finansirala EU u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020, a u Crnoj Gori je projekat kofinansiralo Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći CFCU”, zaključili su u MUP-u.

Send this to a friend