Društvo

Objavljene preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru

Ilustracija

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Upravom za inspekcijske poslove Crne Gore, pripremilo Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru.

Preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru služe da pomognu i poslodavcima i zaposlenim, da se rizik po život i zdravlje na radu pri radu na visokim temperaturama na otvorenom svede na najmanju moguću mjeru. Takođe, preporuke sadrže informacije kako treba postupati u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama.

Pravilnikom o mjerama zaštite na radnom mjestu je propisano da radovi na otvorenom prostoru pri ekstremno visokim spoljnim temperaturama kada je temperatura iznad 36°C ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neposredne i neizbježne opasnosti, kada su ugroženi ljudski životi i materijalna dobra od društvenog značaja.

“Radovi na otvorenom prostoru na visokim spoljnim temperaturama treba da se obavljaju u skladu sa propisima, standardima, aktom o procjeni rizika, posebnim uputstvima za bezbjedan rad na radnom mjestu i preporukama izdatim od strane organa državne uprave nadležnog za poslove rada ili organa državne uprave nadležnog za poslove zdravlja”, navodi se između ostalog u Pravilniku.

3 Komentara na "Objavljene preporuke za rad na visokim temperaturama na otvorenom prostoru"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend