Društvo

Oko jedne licence korupcionaška sprega dva ministarstva i Uprave za inspekciju

Nebojša Mrvaljević
Nebojša Mrvaljević

Stav, 

Nebojša Mrvaljević, izvršni direktor Forum slobodnih građana „Luča“ 

Koliko je duboka kriza u kojoj se nalazi naše društvo najbolje svjedoče aktivnosti oko izdavanja licence za rad ” Monteri LTD” ili ” Crnogorskom centru za edukaciju i obrazovanje odraslih”( CC za E i UO) od strane Ministarstva prosvjete, a na inicijativu MUP-a gdje je Policijska akademija iskorišćena kao kolateralna šteta.

Posle dva mjeseca od podnošenja prijave prosvjetnoj inspekciji nevladino udruženje Forum slobodnih građana „Luča“ je konačno dobila obavještenje o inspekcijskom nadzoru u odnosu na korupcionašku šemu dodjeljivanja licence CC za E i UO.

Naime, početkom druge polovine oktobra smo dobili obavještenje od prosvjetne inspektorke Marine Minić da je započela inspekcijski nadzor ali da ide na godišnji odmor pa će ga završiti tek po okončanju odmora. Tada je postojala sumnja u njene namjere, a sada je i potvrđena. Inspektorka MM je otišla na odmor sa namjerom da ostavi dovoljno prostora i vremena CC za E i UO da izbriše tragove i napravi akrobaciju kojom će da poništi prošlost. Pa je CC za E i UO, koji je osnovala Montera LTD, dok se Marina odmarala izvršio promjenu Statuta i sjedišta ustanove u čiji sadržaj nemamo uvid ali je za pretpostaviti da su iz novog Statutom brisali svaku vezu sa Policijskom akademijom, a ozvaničili novu saradnju sa Fakultetom za državne i evropske studije. Pa se tako inspekcijski nadzor završava 11.11. 2022. god. nedjelju dana posle upisa promjene Statuta u CRPS kojim se mijenja sjedište ove “ustanove” (pod znacima navoda ustanove iz razloga što ona sem kancelarije i dobre volje da dobro naplati, navodne, obuke nema ništa, a obuka za menadžera kritične infrastrukture je 800€). Pored toga svu prateću dokumentaciju o sprovedenim obukama su do tada doveli u red, upisujući što im srcu drago. Pa su tako obuku za kritičnu infrastrukturu koja je navodno realizovana od 05.05.2022.god do 10.06.2022. god. realizovali u punom fondu od 130 časova ili 20 radnih dana i ako su stvarno u obuci, po našim saznanjima u odnosu na izjave polaznika, proveli čitava četiri dana i to dva dana on line.

Prosvjetna inspekcija/ Foto: Nebojša Mrvaljević

A ono što je takođe problem kod sprovedene obuke je da je nijesu realizovali na Policijskoj akademiji u kojoj su morali iz razloga što su resursi Akademije označeni kao resursi za dobijanje licence. U postupak licenciranja naša Marina ne ulazi, jer zašto bi ulazila kad se tamo i krije suština zloupotrebe. Već se licenciranjem samo bavi u vidu pravne pouke i kopiranja zakonskih odredbi Opšteg zakona o obrazovanju za tu oblast.

Sumnju da se radi o zloupotrebi iniciranom od strane MUP-a potkrjepljuje činjenica da je Montera LTD koja je kasnije osnivač CC za E i UO prvo sa MUP-om sklopila ugovor o međusobnoj saradnji, pa se u CC za E i UO kao saradnici, konsultanti u obuci pojavljuju službenici MUP-a koji su i nosioci resora koji se bave kako Zaštitom imovine i lica tako i zaštitom kritične infrastrukture.
Uloga Ministarstva prosvjete je bila da izda licencu CC za E i UO koristeći u postupku resurse Policijske akademije, a pored toga i da spriječi Policijsku akademiju da dobije licencu. U članku kojim Ministarstvo prosvjete pokušava da skine odgovornost sa službenika koji su učestvovali u postupku licenciranja nedostaje samo par beznačajnih stvari. Da je predsjednik komisije za licenciranje bio istovremeno i član Upravnog odbora Akademije koji je u to vrijeme bio i angažovan kao spoljnji saradnik na Akademiji, izvodio časove, i zamislite nije mogao sa tadašnjim v.d. direktorem Akademije da se dogovori oko termina za uvid i utvrđivanje resursa Akademije. Dokumentacija za licenciranje je uredno predata osim ako neki od dokumenata nije slučajno ispario od velike vrućine koja je vladala oko postupka licenciranja i najvažnije pitanje je na osnovu čijih resursa je Centar dobio licencu i kako je Akademija u tom postupku bila dostupna za utvrđivanje uslova za licencu.

Uloga prosvjetne inspekcije po svoj prilici je da ne vidi ništa i ne uradi ništa, a vrlo moguće i da poduči subjekt nadzora šta da uradi da se izvuče iz situacije.

Ono što Forum slobodnih građana „Luča“ može u ovom trenutku, a to će i uraditi, je da KP koju je podnijela proširi i na postupajućeg prosvjetnog inspektora, koji je očigledno dio organizovane grupe.

Promjenom sjedišta CC za E i UO je izgubio licencu i sad će vjerovatno aplicirati za novu u Ministarstvu prosvjete, Forum slobodnih građana „Luča“ će ispratiti i taj postupak i kako će se Ministarstvo prosvjete ponašati u novim okolnostima jer do sada nijesu preduzeli ništa, iz medija saznajemo da su se na tragikomičan zahtjev od strane MUP-a da riješe ovu situaciju obratili prosvjetnoj inspekciji, vjerovatno našoj Marini koja je sticajem okolnosti iz Mojkovca odakle je i vlasnik ustanove čiji nadzor vrši.

Informacija za korisnike usluga CC za E i UO u ovom trenutku u odnosu na obuke koje su u toku je da CC za E i UO od 03.11.2022. godine nema licencu za rad, a samim tim svaki izdati sertifikat, u koliko ga izdaju, je nevažeći.

Send this to a friend