Društvo

Ombudsman: Brojne prepreke i dalje pred osobama sa invaliditetom

Ilustracija

Osobe sa invaliditetom još uvijek se suočavaju sa brojnim preprekama i barijerama koje sprečavaju njihovo uključivanje u društvene tokove, iako je određeni napredak postignut, prvenstveno sa stanovišta vidljivosti ove populacije, ocijenjeno je iz insztitucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

“Generalna skupština UN je 1992. godine usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obilježavanje 3. decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, sa ciljem da se unaprijedi njihov položaj i omogući jednako ostvarivanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvenom životu. Isti organ je u decembru 2006. godine usvojio Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, prvi pravno obavezujući sveopšti katalog ljudskih prava i sloboda koje se garantuju ovoj populaciji, a koju je Crna Gora ratifikovala 2009.godine”, saopšteno je iz kancelarije Ombudsmana.

Prema nekim procjenama preko milijardu ljudi na svijetu živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Kako je istaknuto, u Crnoj Gori još uvijek ne postoji registar koji bi poslužio za uvtrđivanje stvarnog broja osoba sa nekim oblikom invaliditeta.

“Osim toga, u stručnim ocjenama u vezi sa postojanjem invaliditeta još uvijek dominiraju ili su jedini prisutni medicinski indikatori, što nije u skladu sa međunarodno priznatim standardom. Slično kao što se to dešava širom svijeta, osobe sa invaliditetom su i u Crnoj Gori često na marginama društva. Iako je određeni napredak postignut, prvenstveno sa stanovišta vidljivosti ove populacije, oni se još uvijeke suočavaju sa brojnim preprekama i barijerama koje sprečavaju njihovo uključivanje u društvene tokove. Osim toga, nejednake mogućnosti sprečavaju njihovo puno uključivanje u obrazovne procese i prisustvo na tržištu rada”, dodaje se iz kancelarije Ombudsmana.

Takođe, kako se dodaje, još uvijek postoje razlozi za brigu kada je u pitanju adekvatna zdravstvena i socijalna zaštita, kao i nedostaci u obezbjeđenju pojedinih vidova socijalne podrške i socijalnih servisa, koji su u funkciji njihovog osamostaljivanja i uključivanja u društvene tokove na ravnopravnim osnovama.

“Institucija Zaštitnika u predstojećem periodu očekuje pojačane napore državnih organa u stvaranju uslova za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, koje bi spriječilo njihovu dalju socijalnu isključenost i bilo u funkciji stvaranja jednakih mogućnosti za sve ljude u Crnoj Gori”, ističu oni.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
Basketaš 3 x3Wadu
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Basketaš 3 x3
Gost
Basketaš 3 x3

Ne glumi glumu to je lako rešiti za jako malo para samo bla bla a ništa po tom pitanju ne rešavate

Wadu
Gost
Wadu

Kaki si ti dobar, jel de?

Send this to a friend