Društvo

Opasne viruse pronašli kod 24 dobrovoljna davaoca

Za 11 mjeseci 2016. godine u Zavodu za transfuziju krvi ukupno su registrovana 13.733 davaoca krvi. Od toga je, kaže direktorica najmlađe javne zdravstvene ustanove u Crnoj Gori prim. dr Gordana Rašović, 5.221 ili 38 odsto dobrovoljnih i 8.512, odnosno 62 odsto porodičnih, namjenskih davalaca krvi.

“U istom periodu, prijavljeno je oko 17.000 davalaca, ali je zbog neispunjavanja kriterijuma za davanje krvi vraćeno oko 3.500 davalaca. Najčešći razlozi privremenog odbijanja davalaca su neodgovarajući krvni pritisak, trenutno loša krvna slika, prehlada, neispavanost …”, objasnila je Rašović.

U skladu sa crnogorskom zakonskom regulativom svi davaoci odnosno j edinice krvi namijenjene liječenju pacijenata, ističe Rašović, podliježu obaveznom testiranju na prisustvo uzročnika četiri obolj enj a koj a se mogu prenijeti putem krvi.

“To su uzročnik HIV-a, virus Hepatititisa B, virus Hepatitisa C i uzročnik Sifilisa. Tokom 2016. godine, u Zavodu je registrovano 24 davaoca krvi čiji su rezultati testova ukazivali na prisustvo nekog od tih uzročnika. Imajući u vidu ukupan broj davalaca, broj reaktivnih/pozitivnih davalaca je mali i čini, da je prevalenca ovih oboljenja, posebno HIV-a, u našoj zemlji niska i iznosi 0,001. Sa prevalencom od 0,3 za Hepatitis B i 0,1 za Hepatitis C, u potpunosti se uklapamo u zastupljenost ovih infekcija u evropskoj populaciji”, naglasila je Rašović.

Izuzetno osjetljivi i specifični testovi, sa osjetljivošću od 99,99 odsto, koji se primjenjuju u dijagnostici u transfuziološkoj službi, tvrdi ona, čine najveći dio u prevenciji transmisije tih uzročnika putem transfuzije krvi.

“Zalihe krvi u Zavodu za transfuziju krvi trenutno su na zadovoljavajućem nivou, ali se one mijenjaju veoma brzo u zavisnosti od prispjele patologije pacijenata”, kazala je Rašović i pozvala građane dobre volje, da i tokom praznika razmišljaju o darivanju, jer liječenj e pacijenata kojima je krv jedini lijek, ne prestaje ni tokom praznika.

Prošlu godinu, kaže Rašović, obilježio je nastavak pozitivnog trenda rasta ukupnog broja dobrovoljnih davalaca krvi.

“Za jedanaest mjeseci imali smo ukupno 16.019 donacija što je za oko 600 donacija više u odnosu na 2015. godinu. Od ukupnog broja donacija krvi, 6.579 je bilo dobrovoljnih nenamjenskih donacija, odnosno 41 odsto, što takođe predstavlja porast u odnosu na 39 odsto koliko je bilo zastupljeno u istom periodu prošle godine”, naglasila je ona i dodala da očekuje da u narednom periodu imaju još bolje rezultate.

Kotorani najhumaniji

Najveće učešće dobrovoljnih davalaca krvi u ukupnoj populaciji davalaca je, dodaje, u Organizacionom dijelu Zavoda Kotor i on iznosi 64,3 odsto.

“Slijedi Nikšić sa 55,3 odsto i Berane 43,4 odsto. Najmanja zastupljenost dobrovoljnih davalaca je u Organizacionom dijelu Bijelo Polje i iznosi 13 odsto”, rekla je Rašović.

 

Send this to a friend