Društvo Napravljene lokalne mape za maslinjake Džidžarin i Valdanos

Opština Bar pripremila plan ekološkog i ekonomskog razvoja drevnih maslinjaka

Opština Bar je pripremila i na online online sastanku upravnog odbora projekta Cross Border Ol predstavila Lokalni plan ekološkog i ekonomskog razvoja drevnih maslinjaka u Baru, kao i informativne table sa procjenom starosti i drugim informacijama o starim maslinama, koje će biti postavljene pored mapiranih drevnih stabala.

Kako je saopšteno iz te Opštine, partneri na projektu iz Bara, Ulcinja, Barija, Venafra i Tirane predstavili su realizovane aktivnosti na mapiranju, zaštiti i turističkoj valorizaciji maslinjaka u svojim gradovima.

“Lokalne mape napravljene su za maslinjake Džidžarin u Baru i Valdanos u Ulcinju, u Venafru u Italiji i u mjestima Ndroć, Preze i Marikaj u Albaniji. Partneri iz Barija predstavili su zajedničku mapu svih lokalnih mapa, kao i zajednički turistički plan razvoja svih maslinjaka obuhvaćenih projektom”, navode u Opštini Bar.

Ukazuju i da su uslijed pandemije koronavirusa brojne aktivnosti projekta na terenu modifikovane ili otkazane, između ostalih prekogranične posjete, kao i ovaj sastanak odbora, koji je trebalo da okupi partnere u Baru.

Projektni tim, koji čine predstavnici Opštine Bar, NVO Valdanos, Poljoprivrednog fakulteta u Tirani, CIHEAM iz Barija, Instituta za urbana istraživanja, Park maslina Venafro, dogovorio je i završne aktivnosti.

Trajanje projekta Cross Border Ol, koji se finansira iz Programa Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, produženo je zbog pandemije i biće završeno u martu 2021. godine.

Send this to a friend