Društvo

Pejanović: Značajno smanjen broj registrovanih migranata u Crnoj Gori

Crna Gora je otporna i posvećena izazovu upravljanja migratornim tokovima, kazao je danas državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Dragan Pejanović, ističući da je tokom pandemije koronavirusa značajno smanjen broj registrovanih migranata u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Pejanović je, na video ministarskoj konferenciji o efektivnoj borbi protiv neregularnih migracija duž istočno-mediteranske rute, rekao da su u prvoj polovini ove godine u Crnoj Gori registrovana 1.573 migranta, od čega je gotovo 1400 registrovano tokom prva tri mjeseca, odnosno prije pandemije, dok je tokom 2019. godine u našoj zemlji registrovan rekordan broj migranata, i iznosio je blizu 8000.

“Tokom perioda pandemije nije registrovan nijedan slučaj u centrima za prihvat i smještaj migranata koji su izrazili namjeru za međunarodnom zaštitom, uz sprovođenje mjera i preporuka na isti način kako je to bilo predviđeno i za crnogorske državljane”, kazao je Pejanović.

Kada su u pitanju konkretne aktivnosti, državni sekretar je naveo da se ubrzo očekuje osposobljavanje kontejnerskog naselja u blizini granice sa Albanijom, čime će se povećati trenutni kapaciteti za dodatnih 60 mjesta. Istovremeno, planirano je proširenje kako postojećeg Centra za prihvat, tako i izgradnja novog.

Pejanović se osvrnuo i na nedavno objavljeni Radni dokument Evropske komisije o stanju u poglavljima 23 i 24, u kojem je posebno prepoznata otpornost i posvećenost naše zemlje da upravlja migratornim tokovima, što se ogleda i kroz značajna budžetska ulaganja koja se odvajaju za smještaj migranata, bez eksterne podrške.

“Crna Gora je posvećena ispunjavanju obaveza koje proističu iz potpisanih sporazuma o readmisiji, te smatram da je posebno značajno dalje jačati postojeće kapacitete, čemu će naša zemlja biti i dodatno posvećena tokom jednogodišnjeg predsjedavanja MARRI inicijativom”, naglasio je državni sekretar.

Kada je u pitanju saradnja sa Evropskom komisijom i zemljama Evropske unije i Šengen zone, istakao je da je Crna Gora kroz strateški i zakonodavni okvir prihvatila i sprovodi najviše standarde u oblasti azila i upravljanja granicom.

“Vjerujem da će, nakon što je 1. jula ove godine stupio na snagu i Sporazum između Crne Gore i EU o statusu akcija koje sprovodi Frontex, ova saradnja biti još intenzivnija, što će se značajno odraziti i na kapacitete granične policije”, kazao je Pejanović.

Državni sekretar je istakao potpunu posvećenost Crne Gore, a prije svega Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, da i u narednom periodu pružaju podršku daljem jačanju mehanizama koordinacije, svih nivoa i oblika saradnje koji mogu doprinijeti unaprijeđenju sistema upravljanja migracijama i graničnom bezbjednošću.

Ministarskoj konferenciji su prisustvovali predstavnici zemalja članica Evropske unije, Evropske komisije i Zapadnog Balkana.

Send this to a friend