Društvo

Pet zvjezdica transparentnosti za IA i CDT

0a41c38a-eaa9-4a3f-8cd6-b17d81d0d482.png

 

Kako navode iz IA, u izvještaju koji je danas objavljen, a kao i prethodnih godina, obuhvatio je i Crnu Goru, Institut alternativa je dobio pet zvjezdica za transparentnost, zajedno sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT).

Time su se našli u društvu prestižnih istraživačkih centara, kao što su Bruegel i International Crisis Group iz Belgije i Amnesty International iz Velike Britanije.

“Izvještaj omogućava građanima, novinarima i donosiocima odluka da identifikuju istraživačke centre koji su posvećeni integritetu i transparentnosti istraživanja i zagovaranja javnih politika. Istovremeno, on ukazuje i na one organizacije koje primaju novac iza zatvorenih vrata”, naglašeno je u izvještaju.

Ukupno 200 istraživačkih centara, koje je obuhvatilo ovogodišnje istraživanje, rangirani su na skali od 0 do 5 u odnosu na to koliko transparentno prikazuju izvore svog finansiranja. Oni centri koji su dobili pet zvjezdica omogućavaju javnosti jasne i detaljne informacije o tome ko ih finansira, sa koliko novca i za koje aktivnosti i, samim tim, mogu poslužiti kao primjer na koji se treba ugledati. 

Transparify je međunarodna incijativa, pokrenuta 2014. godine i podstaknuta činjenicom da istraživački centri širom svijeta igraju sve veću ulogu u formulisanju javnih politika i javnim debatama. 

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Send this to a friend