Društvo

Planirani radovi za veću sigurnost mreže

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 18. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 13 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale;

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Golubovaca, Rog Livade, Šijaci, dio Balabana, Trešnjica, Gostilj i Studenac;

– u terminu od 08 do 15 sati: Klopot i dio Bioča (Brijeg Vuksanovića);

– u terminu od 8 do 15 sati: dio Dahne (uz obalu Morače i iza Volvox-a), dio ul. Ratnih veterana i dio naselja na Kakarickoj Gori iznad kasarne Masline.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati – Rokoči i Repetotor;

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Gornje Polje, Rastovac i dio Vidrovana;

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Montex, Seline, Zaljutnica, Višnjića Do, Goslić, Jasikovica, Bajov Kamen i Javljen;

– u terminu od 08 do 18 sati – Grahovac, Gornje polje (Grahovsko)

– u terminu od 10 do 16 sati – dio Vilusa;

– u terminu od 09 do 10:30 sati – mlin „Muharem Asović“;

– u terminu od 10:30 do 12 sati – Klanica (MI Goranović);

– u terminu od 12 do 13:30 sati – DOO Javorak MB;

– u terminu od 13:30 do 15 sati – VH Montenegro;

– u terminu od 15 do 16:30 sati – Tehno – baza;

– u terminu od 09 do 10:30 sati – Sportski centar;

– u terminu od 10:30 do 12 sati – Institut za Crnu metalurgiju;

– u terminu od 12 do 13:30 sati – Pjastera;

– u terminu od 13:30 do 15 sati – Domaća trgovina;

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Glibavac, Gornje Polje, Rastovac, Vidrovan, Vidrovan-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje, Praga, Dragova Luka, Mokra Njiva, Zavrh, Brezovik, Bolnica Brezovik, Miločani, Gornje Polje – Nula, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov Do, Presjeka, Srijede, Vir, Zavraca, Sjenokosi, Pivara, Mljekara FML, Sutjeska, Karingtonke, Grudska Mahala, Krsta Kostića, dio Rastoka, Puniše Lalatovića, Radojice Mijuškovića, ul. IV Crnogorske, ul. Nikca od Rovina, put pored Bistrice, Hotel „Željezare“, ul. Serdara Šćepana, ul. Boška Jankovića, ul. Alekse Backovića, zgrada Montex, zgrada Treske, Bistričko naselje, Šišovik Labudovići, Naselje Humci, zgrada Help, Humci – Dječiji Vrtić, Oštrovac, dio ul. II dalmatinske i dio Omladinske.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 18 sati: Ržišta, Pješivački Do i repetitor – Kurilo;

– u terminu od 08 do 15 sati – Strahinjići .

Cetinje

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Lipovik, Dujeva, Ćukojevići i Zaječina;

– u terminu od 08 do 16 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamneo, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli;

– u terminu od 08 do 14 sati: Njivički put, ušće Sutorine i Katići.

Kotor

– u terminu od 10 do 12 sati – dio Krimovice;

– u terminu od 09 do 12 sati – Prčanj (dio korisnika oko osnovne škole);

– u terminu od 09 do 15 sati – Morinj, Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaji;

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Morinj i centar, Kostajnica, Gornji Morinj, Bunovići, Repaji, Svrčak i Bakoči (prekidi u trajanju do 3 minuta);

– u terminu od 09 do 10:30 sati: Risan, Krivošije, Risan centar, Bolnica – Risan, Dom starih – Risan, Perast (prekidi u trajanju do 3 minuta);

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Dobrota, Autokamp, Ljuta, Sv. Vrača, Sv. Stasije (prekidi u trajanju do 3 minuta);

– u terminu od 12 do 13:30 sati i od 16 do 17 sati: Grbalj, Industrijska zona, Kavač, Troica, Radanovići, Gornji i Donji Grbalj i Bigova (prekidi u trajanju do 3 minuta);

Tivat

– u terminu od 09 do 13 sati – dio Gornjeg Seljanova;

– u terminu od 11 do 13:30 sati: Obala Đuraševića, Vrijes, Gradiošnica, Račica, Industrijska zona ( prekidi u trajanju do 3 minuta);

– u terminu od 13 do 14:30 sati: Đuraševići, Radovići, Gošići i Krašići (prekidi u trajanju do 3 minuta).

Ulcinj

-u terminu od 08 do 17 sati: Šas, Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari i Gornji Kravari.

Budva

– u terminu od 09 do 11 sati – dio naselja Trap Kamenovo pored Magistrale.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 i od 17 do 18 sati: dalekovod 10 kV „Tomaševo“ (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice – škola, Reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 08 do 18 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama i Kameno Polje;

– u terminu od 08 do 18 sati – Bistrica i Boturići.

– u terminu od 09 do 10 sati – Sud;

– u terminu od 10:30 do 15 sati – Vrh;

– u terminu od 08:30 do 12 sati – Poda;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Goduša;

– u terminu od 09 do 14 sati – Kanje i Brzava;

– u terminu od 09 do 12 sati – Drndari;

– u terminu od 12 do 15 sati – Selakovići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati – Juškovića Potok;

– u terminu od 09 do 14 sati – Pržišta.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: dalekovod 10 kV „Skrbuša“ (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir – Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića Lug, Drndari);

– u terminu od 08:30 do 15 sati – Starče.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 11 sati – dio sela Gnjili Potok.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Tmušići i planinski prevoj Lokve;

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće i planinski prevoj „Lokve“.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Sređani, Baćevac, Seošnica, Kalače, Gusnice, Đuranovića Luke, Farma, Motel – Turjak, Ski – lift, Dedeići, Baza, Mujevići-Duga, Skarepača, Bogaje, Koljeno i Bralići;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Bašča.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Kosanica, Mijakovići, Gusino Brdo, Krupice, Potpara, Rzav, Bare Visibabe, Pandurica, Kotlajići, Čavanj, Pušonjski Do, Đurđević Tara, Kutuša repetitor, Zaglavak, Lever Tara, Bitine, Glibaći, Palež, Jovići, Pupović, Kalušići, Ograđenica, Zasada, Slatina, Kolijevka, Morajice, Meki Do, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zajdni Do, Ski lift, Jelov Panj, Vaškovo, Bandijer, Premćani i Selac;

– u terminu od 09 do 18 sati – Hoćevina;

– u terminu od 15 do 17:30 sati – Gačevića Dolina;

Žabljak

– u terminu od 09 do 18 sati: Bare, Okruglica i Uskoci;

– u terminu od 10 do 16 sati – Koča Do.

Šavnik

-u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica i Prekorjače;

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 14.10. do 18.10.) Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Dolac i Lužac;

Šavnik (14, 15 i 18.10. ) Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje i Petnjica;

(16. i 17. oktobar) Bijela, Miloševići i Kruševice;

(18. oktobar) Mokro i Gradac;

Nikšić (od 14.10. do 18.10.)

Srijeda: Zaslap i Nudo;

Cetvrtak: Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Petak: Rokoči.

Bijelo Polje (od 14.10. do 18.10.) Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Barice.

Danilovgrad (od 14.10 do 18.10.)

– Pješivački Do, Ržišta i Frutak.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 14. oktobra do petka 18. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Nikšić 17.10.

– Grahovo;

– Podkuraj;

– ul. Alekse Backovića br. 115;

– Gornje Polje;

– ul. Vojvode Ilije br. 3.

Nikšić 18.10.

– Grahovo;

– Gornje Polje.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend