Društvo

Plav: Otvoren kabinet za asistivnu tehnologiju, pomoć djeci sa smetanjam u razvoju

Plav

Kabinet za asistivnu tehnologiju otvoren je, nakon Cetinja i Rožaja, i u Plavu, u Dnevnom centru za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Lipa”.

V.d. direktora Centra Muhamed Reković istakao je da otvaranje kabineta predstavlja veliki događaj za cijelu zajednicu Plava i Gusinja.

“Konačno će naša djeca sa ovom asistivnom tehnologijom poboljšati razvoj i unaprijediti kvalitet svog života a samim tim i poboljšati kvalitet usluga Dnevnog centra. Pritom, sa ovom tehnologijom može da se služe uz pomoć naših stručnjaka, škole u koje pohađaju djeca ometena u razvoju. Prisutnima, rad sa asistivnom tehnologijom objasnili su naši stručni radnici, kako se koristi i koji su principi asistivne tehnologije”, kazao je Reković.

On se zahvalio predsjedniku Opštine Nihadu Canoviću, direktorici JU Centra za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje Branki Đukić, profesorici Senadi Đešević i ostalim gostima koji su
uz poštovanje epidemioloških mjera prisustvovali otvaranju kabineta.

Upotrebom sredstava asistivne tehnologije, kako je saoošteno,  daje se mogućnost djeci i omladini sa smetnjama u razvoju da obavljaju određene aktivnosti koje inače nebi mogli ili bi ih izvodili sa poteškoćama. Uslugu će pružati stručni radnici koji su uključeni u direktni rad sa korisnicima a prethodno su stekli sertifikate nakon petodnevne obuke. Projekat „Asistivnom tehnologijom do pune inkluzije“ finansiraju Evropska Unija i Vlada Crne Gore, posredstvom Ministarstva finansija, Direkcija za finansije u ugovaranje fondova pomoći Evropske Unije.

“Projekat sprovodi JU Centar za dnevni boravaka djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje kao nosioc projekta, JU Dnevni Centar za djecu i omladinu sa
smetnjama i teškoćama u razvoju u Rožajama i JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Lipa“ iz Plava, kao pratneri u projektu”, zaključio je Reković.

 

Send this to a friend