Društvo

Počelo upumpavanje morske vode u solanske bazene

ulcinjska-solana.11.jpg

Zbog održavanja povoljnog vodnog režima i odgovarajućeg saliniteta neophodnog za očuvanje ekosistema Solane, upravo je počelo upumpavanje morske vode u solanske bazene sa pumpne stanice Đerane. Upumpavanje solanskih bazena vršiće se do postizanja povoljnog nivoa svježe morske vode”, poručio je direktor JP Nacionalni parkovi Crne Gore, Elvir Klica.

Ulcinjska solana predstavlja područje od izuzetne vrijednosti za očuvanje biodiverziteta, a opstanak staništa i vrsta u najvećoj mjeri zavisi od regulacije i održavanja povoljnog hidrološkog režima.

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore realizuje aktivnosti u cilju zaštite biodiverziteta u skladu sa godišnjim Programom rada za Solanu.

“Ovim Programom definisane su mjere koje se oslanjaju na smjernice Projekta MORT-a „Finalizacija Studije zaštite Ulcinjske solane“, kao i dobru praksu upravljanja na drugim solanama, i odnose se, između ostalog, na stručnu i fizičku zaštitu prostora, kao i sanaciju i održavanje infrastrukture u cilju obezbjeđivanja adekvatnog hidrološkog režima za očuvanje ukupnog biodiverziteta”, saopšteno je iz ovog JP Nacionalni parkovi CG.

Dodaju da je tokom protekle godine riješen je problem pumpnih postrojenja popravkom postojeće i nabavkom i instaliranjem nove pumpe na pumpnom sistemu Đerane kojom morska voda dospijeva do solanskih bazena. U narednom periodu planirano je izvođenje neophodnih sanacionih radova u cilju rekonstrukcije bentova solanskih bazena.

M.D. 

 

Send this to a friend