Društvo

Počeo projekat Za našu planetu-posadi drvo

Green Home uz podršku Telekoma pokreće akciju „Za našu planetu – posadi drvo!“, sa ciljem da se što više građana podstakne na svestranu brigu o životnoj sredini i da se uključe u akcije pošumljavanja. Osim toga, u planu su i edukativne kampanje o šumskim požarima, u kojim će biti riječi o prevenciji potencijalnih žarišta, kao i djelovanju prilikom požara i sanaciji štete nakon njih.

Šume Crne Gore se na osnovu očuvanosti, raznovrsnosti i vrijednosti svrstavaju među najljepše u Evropi. Međutim, požari im nanose veliku štetu, što predstavlja gubitak za stanovništvo i cjelokupnu ekonomiju. U periodu od 2010-2016. godine u Crnoj Gori požarima je zahvaćeno 60 226.54 hektara šume.

Međutim, ono što se brojkama teško može prikazati jeste uticaj na ekološku funkciju šume. Pričinjena šteta biljnom i životinjskom svijetu, kao i zagađenje tla, vode i vazduha, posmatraju se kao indirektne posljedice, sa dugotrajnim uticajem na stabilnost ekosistema.

Upravo zbog toga, kao mjeru prevencije požara i očuvanja šuma, Green Home naglasak stavlja na edukaciju stanovništva o vrijednostima šumskih kompleksa kao i posljedicama požara, kroz kampanje u medijima i društvenim mrežama.

Osim toga, planirana je i saradnja sa Direktoratom za vanredne situacije, Službom zaštite glavnog grada kao i Upravom za šume u cilju mapiranja potencijalnih žarista, kao i akcije čišćenja i pošumljavanja najkritičnijih lokacija.

Inicijativa je podržana od strane Crnogorskog Telekoma na konkursu za donacije „Za svako dobro“ i prepoznata zbog doprinosa zajednici i primjene digitalnih tehnologija u edukaciji građana o zaštiti životne sredine.

Send this to a friend