Društvo

Podrška integraciji principa rodne ravnopravnosti u radu svih relevantnih aktera u društvu

Đeka i Gašparikova
Đeka i Gašparikova

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava kao dugogodišnji partneri na unapređenju i realizaciji politika jednakih mogućnosti jačaće postojeću saradnju sa ciljem podrške evropskom putu Crne Gore u ukupnoj zaštiti ljudskih prava, sa posebnim akcentom na rodnu ravnopravnost i zaštitu prava žena i djevojčica sa invaliditetom, poručeno je sa sastanka ministra Fatmira Gjeke i stalne predstavnice UNDP-ja u Crnoj Gori Daniele Gašparikove.

Ministar Gjeka izrazio je zahvalnost povodom susreta ističući da je isti organizovan na samom početku njegovog mandata što svjedoči važnosti djelokruga rada Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, ali i uspješne postojeće saradnje.

“Budući da je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava ustanovljeno Zakonom o rodnoj ravnopravnosti kao izvršni mehanizam za postizanje rodne ravnoopravnosti, daćemo svoju punu spremnost i podršku uspješnoj integraciji principa rodne ravnopravnosti u radu svih relevantnih aktera u društvu”, istakao je ministar.

Prema njegovih riječima, postizanje pune rodne ravnopravnosti zadatak je koji zahtjeva našu punu posvećenost i zadovoljstvo je što u implementaciji tih politika imamo saradnike kao što je Program ujedinjenih nacija za razvoj u Crnoj Gori. Ministar se zahvalio na podršci UNDP koja nije izostala ni u dijelu zaštite prava žena i djevojčica
sa invaliditetom.

Ministarstvo i UNDP trenutno uspješno sprovode četiri programa, a u fokusu pažnje u narednom period ostaje implementacija strateških domaćih i međunarodnih dokumenata, rad na prioritetnim oblastima u borbi protiv svih oblika diskriminacije, povećanje političke participacije žena na lokalnom i državnom nivou, te ekonomsko osnaživanje žena, posebno u kontekstu pandemije COVID -19, uz podršku zaštiti prava žena i djevojčica sa invaliditetom.

Send this to a friend