Društvo

Polović: Građani i privreda da komuniciraju sa upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta

Vlada je na jučerašnoj sjednici na predlog Ministarstva javne uprave utvrdila Predlog Zakona o elektronskoj upravi kojim se bliže uređuje ova oblast. Tim povodom danas je održana konferencija za medije na kojoj je, generalni direktor direktorata za elektronsku upravu i informatičku bezbjednost, Dušan Polović, predstavio predložena zakonska rješenja.

On je kazao da se Predlogom zakona o elektronskoj upravi  teži unapređenju ambijenta u kojem će javna uprava biti servis građana i privrede, te da je najbolji način za eliminisanje administrativnih barijera  upravo mogućnost da građani i privredni subjekti komuniciraju sa javnom upravom u bilo koje vrijeme i sa bilo kojeg mjesta.

“Cilj ovog zakonskog rješenja jeste da se omogući i podstakne brže, efikasnije i ekonomičnije poslovanje organa (a to su državni organi, organi državne uprave, državne agencije, državni fondovi i drugi nosioci javnih ovlašćenja) upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija. U odnosu na važeći Zakon o elektronskoj upravi, Predlogom novog zakona propisana je obaveza da državni organi, organi državne uprave, državne agencije, državni fondovi i drugi nosioci javnih ovlašćenja, u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, prilikom prijema, razmjene, obrade, dostavljanja i objavljivanja podataka, podnesaka, akata, drugih dokumenata i drugih vidova komunikacije sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima, kao i u međusobnoj komunikaciji koriste informaciono-komunikacione tehnologije u skladu sa ovim zakonom.” – saopštio je Polović.

On je naglasio da se posebno važnim ističe propisivanje upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija navedenih organa kada vrše poslove iz svoje nadležnosti u komunikaciji sa građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima.

“Proširena je primjena zakona pored organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, posebne i javne službe u smislu zakona kojim se uređuje lokalna samouprava, pravna i fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (drugi subjekti) i na nezavisna i regulatorna tijela”, kazao je Polović.

On je poručio da se predlogom zakona dalje koncipira sistem instrumenata koji se stavljaju na raspolaganje građanima, privrednim društvima, drugim pravnim licima i preduzetnicima u cilju pojednostavljivanja komunikacije sa državnim organima, te da se uvode novi instituti: Savjet za elektronsku upravu i Revizija informacionog sistema.

Koordinacija procesa razvoja elektronske uprave ovim rješenjem unapređuje se formiranjem Savjeta za elektronsku upravu, koji će koordinirati razvojem, razmatrati stručna pitanja i predlagati mjere u oblasti elektronske uprave. Savjet će činiti predstavnici organa i tijela čije su nadležnosti od značaja za razvoj elektronske uprave i istaknuti stručnjaci iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.

Predlogom Zakona uvodimo institut revizije informacionih sistema, koju vrši Ministarstvo javne uprave, saopštio je Polović, naglasivši da je pružena mogućnost svim organima i drugim subjektima da koriste infrastrukturu elektronske uprave, ukoliko ispune tehničke i druge uslove za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema.

Novina je, takođe i uvođenje kataloga usluga elektronske uprave, kojim je propisano da su organi, odnosno drugi subjekti dužni da pripreme i na svojoj internet stranici ažurno objavljuju evidenciju usluga elektronske uprave koje pružaju iz svoje nadležnosti, te da zakon donosi i obaveze izrade Zbirnog kataloga usluga elektronske uprave, koji će se objaviti na internet strani Vlade, što će omogućiti građanima da imaju uvijek ažurnu informaciju o elektronskim servisima koji se pružaju od strane javne uprave.

“Kao ključan preduslov za bolje elektronsko poslovanje, smanjenje biznis barijera, prepoznata je razmjena podataka između registara i informacionih sistema u državi, pa smo u tom smislu normirali i Metaregistar. U njemu će se voditi evidencija o svim elektronskim registrima i informacionim sistemima organa i drugih subjekata. Posebno važnim ističemo  propisivanje obaveze organima i drugim subjektima da evidencije i registre iz okvira svoje nadležnosti vode u elektronskoj formi, što nije bio slučaj. Ujedno, organi koji registre i evidencije iz okvira svoje nadležnosti vode u elektronskoj formi i upravljaju svojim informacionim sistemima dužni su da podatke iz elektronskih registara i informacionih sistema razmjenjuju preko jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka. Novinu u zakonskom tekstu predstavlja i uvođenje sistema za naplatu administrativnih taksi elektronskim putem, kao i sistema za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju, a koji predstavljaju bitan preduslov za korištenje elektronskih servisa”, istakao je Polović.

On je naglasio i to da je  jedan od, takođe, važnih ciljeva koje žele postići ovim rješenjem jeste i omogućavanje efektivnijeg praćenja cjelokupnog procesa uvođenja novih informacionih sistema u organe državne uprave, prevashodno u smislu interoperabilnosti,  i iz tog razloga je uveden princip davanja saglasnosti na idejno riješenje od strane organa državne uprave zaduženog za razvoj elektronske uprave, kao i na projektnu dokumentaciju, koja se odnosi na unapređenje sistema.

“Očekivanje je da implementacija ovog zakona doprinese povećanju efikasnosti u pružanju usluga javne uprave građanima i privredi, što će ujedno dovesti i do smanjenja troškova poslovanja, kvalitetnije i otvorenije komunikacije sa javnom upravom i postizanju jednog od osnovnih ciljeva reforme javne uprave, modernoj i efikasnoj javnoj upravi, kao i cjelokupnom procesu digitalizacije države”, zaključio je Polović.

 

17

avatar
1000
17
0
0
 
17
PopKacaAj ti kor BOTKostaGradski
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Pop
Gost
Pop

Od njive do trpeze dugačak je put.

Kaca
Gost
Kaca

Dako i ovo dočekamo.

Aj ti kor BOT
Gost
Aj ti kor BOT

Ambiciozno zar ne 🙂

Kosta
Gost
Kosta

A koje jadan, da naćeraš ove naše knjiške moljce da elektronski vode registre, da ne čekamo po redovima u arhivama i na šalterima. Na kukovo ljeto.

Gradski
Gost
Gradski

Katalog usluga i Metaregistar su riješenja koja meni djelujuju veoma interesantno. To mi prvo upade u oči.

Nenad
Gost
Nenad

Još da se sprovede u dijelo.

Pesho
Gost
Pesho

Bez savremenih elektronskih rijesenja nema perspektive.Dobro je da smo i mi to konacno skapirali.

Ico
Gost
Ico

Sve drzave ulažu u digitalizaciju ozbiljna sredstva i usmjeravaju svoje ekonomije na digitalizaciju.

Kliko
Gost
Kliko

U ovoj oblasti zadnjih 15 godina ništa nije urađeno.

Misko
Gost
Misko

Dobri predlozi, konkretni.

Boki
Gost
Boki

Bez digitalizacije nema razvoja.

Ines
Gost
Ines

Ovo mi djeluje baš ambiciozno.

Profa
Gost
Profa

Ako se i pola od ovoga realizuje , to će biti zaista odlicno. Samo da se ne ostane na riječima.

Zabjelo
Gost
Zabjelo

Dok naši rukovodioci shvate da bez informatike nema napretka, ima svi da osijedimo.

Ilija
Gost
Ilija

Da svi vode registre u elektronskom obliku, ajde dako i to dozivimo.

Send this to a friend