Društvo

Postdiplomci iz Pensilvanije unaprijedili saznanja o položaju manjina u Crnoj Gori

unnamed_8.jpg

Naime, ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović sastao se sa predsjednikom Savjeta za inkluzivno upravljanje i profesorom na Univerzitetu Arkadia u Pensilvaniji Aleksom Grigorevim koji, prilikom svoje regionalne studijske posjete, boravi sa svojim postdiplomcima i u Crnoj Gori.

Grigorev je upoznao Numanovića sa svojim višegodišnjim radnim iskustvom i rezultatima ostvarenim u oblasti međuetničkih odnosa na Balkanu. 

“On je u svojstvu izvršnog direktora Projekta za etničke odnose iz Prinstona ostvarivao dosta dobru saradnju sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, čelnicima Vlade i Parlamenta Crne Gore, kao i predstavnicima manjinskih naroda u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava. 

Postdiplomci na predmetu Konflikt, vladavina i stvaranje države  profesora Grigoreva naročito interesovanje iskazali su za oblast manjinske politike i rada nacionalnih saveta u Crnoj Gori. “Prethodne nedjelje, oni su boravili u Srbiji, te, shodno tome, sastanak sa predstavnicima Ministarstva je dao dodatno doprinos uporednoj statistici vezanoj za unapređenje i zaštitu prava i sloboda manjinskih naroda na regionalnom nivou”, navedeno je u saopštenju.

Numanović je govorio o mehanizmima institucionalne i zakonodavne zaštite prava manjinskih naroda u Crnoj Gori.

On je naglasio da su prava manjinskih naroda najprije zaštićena najvišim pravnim dokumentom u Crnoj Gori, Ustavom, a zatim i zakonodavnim okvirom, na čijoj se inovaciji radi u skladu sa promjenama koje nužno nastaju u svakom društvu koje se razvija ka sve većem stepenu demokratije.

“Pored Zakona o manjinskim pravima i slobodama koji je prošle godine podvrgnut izmjenama i dopunama, prava manjina se štite i unapređuju kroz rad institucija poput Fonda za manjine, Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina i šest nacionalnih savjeta formiranih 2008, te ponovo konstituisanih 2013. godine”, dodao je Numanović.

Send this to a friend