Društvo

Postoji rizik od prenosa ptičjeg gripa na domaću živinu

Rizik od prenosa virusa ptičjeg gripa na domaću živinu nije visok, ali ipak postoji, zbog čega je neophodno je da vlasnici živinarskih farmi pojačaju biosigurnosne mjere kako bi se on sveo na najmanju moguću mjeru, upozorili su iz Uprave za bezbjednost hrane.

Kako je saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Uprave su, u cilju bližeg informisanja držaoca živine o preporukama koje treba da sprovode nakon pojave prvog slučaja ptičjeg gripa kod divljih ptica u Crnoj Gori, održali sastanak sa vlasnicima većih živinarskih farmi. Oni su upoznati sa potrebom sprovođenja pojačanih preventivnih mjera na farmama živine, kako bi se smanjio rizika od prenosa virusa sa divljih ptica na domaću živinu.

Direktorica Uprave za bezbjednost hrane, Vesna Daković i pomoćnica direktora za Sektor veterine u toj upravi, Sunčica Boljević, upoznale su proizvođače sa trenutnom epizootiološkom situacijom po pitanju te bolesti u regionu i Crnoj Gori i načinima širenja.

„Iz Uprave je proizvođačima saopštena i procjena da rizik od prenosa virusa na domaću živinu nije visok, ali da ipak postoji. Iz tog razloga, neophodno je da vlasnici živinarskih farmi u narednom periodu pojačaju biosigurnosne mjere na svojim farmama kako bi se taj rizik sveo na najmanju moguću mjeru“, kaže se u saopštenju.

Razgovaralo se i o naredbi o zabrani uvoza i tranzita pošiljki živine, ptica i proizvoda od živine i ptica radi sprječavanja unošenja visoko patogene avijarne influence, koja je na snazi.

Daković je vlasnike farmi upoznala i sa daljim koracima koje preduzimaju Ministarstvo i Uprava, posebno sa Naredbom o zabrani držanja živine na otvorenom prostoru, čije se objavljivanje očekuje narednih dana.

Na sastanku je, kako se navodi, još jednom ponovljeno da nema mjesta panici i da potrošači mogu nesmetano da konzumiraju živinsko meso, jaja i proizvode od živine, kako iz domaće proizvodnje tako i iz uvoza.

Send this to a friend