Društvo

Potrebna bolja komunikacija sudova sa medijima

Iako su crnogorski sudovi ostvarili značajan napredak u pogledu transparentnosti i otvorenosti, njihova komunikacija sa medijima nije na zavidnom nivou, pokazalo je ranije istraživanje Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

Kako su istakli na današnjoj obuci o odnosima sa javnošću za predstavnike crnogorskog pravosuđa, istraživanje je pokazalo da crnogorski sudovi o svom radu informišu medije najčešće putem saopštenja za javnost i objavljivanja informacija na sajtu. Osim toga, sudovi direktno komuniciraju sa medijima na njihov zahtjev, odgovarajući na pitanja novinara. U nekim sudovima predstavnici medija prate suđenja koja su od posebnog interesa za javnost.

„Sudovi, međutim, rijetko ili nikako ne održavaju konferencije za medije, kako bi na taj način informisali javnost o svom radu. Uprkos obavezi propisanoj Sudskim poslovnikom , čak 10 sudova nas je obavijestilo da u 2015. godini nijesu održali niti jednu konferenciju za medije“, pokazalo je njihovo istraživanje.

Na osnovu nalaza istraživanja, pripremljen je ciljani trening za osobe koje se u sudovima bave odnosima sa medijima, kako bi se unaprijedio rad sudova i u ovoj oblasti.

Obuku je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT)  u saradnji sa Udruženjem sudija Crne Gore, a održana je danas u Budvi.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za transparentno sudstvo“ koji se sprovodi uz podršku Evropske unije.

Obuci su prisustvovali predstavnici 20 sudova – i to osnovnih sudova, sudova za prekršaje, viših sudova, kao i predstavnici Apelacionog i Vrhovnog suda. U obuci su učestvovali i predstavnici NVO koje su partneri na projektu.

 

Send this to a friend