Društvo

Požari u kućama i stanovima najveći izazovi za vatrogasce: Zašto nastaju i kako ih spriječiti

Požari u kućama i stanovima najveći izazovi za vatrogasce: Zašto nastaju i kako ih spriječiti

Požari u zatvorenim prostorima zimi zadaju muke vatrogascima, naprave veliku materijalnu štetu, a nerijetko odnesu i ono najvrijednije – ljudski život. Prekjuče je u Danilovgradu stradala starica, u Bijelom Polju nedavno je život izgubio muškarac, u Podgorici su se početkom januara dogodila dva požara sa smrtnim posljedicama  –  na Marezi i u Tološima.

Kako dolazi do ovih požara, koliko je bitna preventiva koja bi spriječila da do njih dođe, šta raditi u slučaju požara za CdM objašnjavaju komandir vatrogasno-spasilačke jedinice Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Lazar Čađenović, komandir Službe zaštite Tivat Zoran Barbić i komandir kolašinske Službe zaštite Željko Darmanović.

<<<U požaru u Bijelom Polju stradala jedna osoba<<<

Kako su istakli kod požara ovog tipa najvažnija je preventiva, trude se da što više edukuju građane sa čijom saradnjom su zadovoljni, ali ipak poručuju da može i bolje. Poseban problem im predstavljaju nepropisno parkirana vozila, a ističu da u ovakvim slučajevima gradske službe odlično sarađuju.

U Podgorici 70 požara, dvije osobe stradale

Prema riječima Lazara Čađenovića, u Glavnom gradu je u proteklih šest mjeseci bilo 70 požara u zatvorenim prostorima. On tvrdi da ovakvi požari predstavljaju najveći problem za vatrogasce.

<<<U požaru u Podgorici stradala jedna osoba<<<

“U pitanju su objekti različitih namjena, a najbrojnije intervencije ovog tipa se odnose na požare u stambenim, poslovnim objektima i požare nastale na elektro instalacijama, trafostanicama, liftovima i tablama sa osiguračima. Svakako, najveća opasnost od posljedica nastalog požara prijeti od požara koji nastaju u stambenim i svim ostalim objektima u kojima povremeno ili stalno borave ljudi. Takve intervencije su najzahtjevnije ali i sa najviše stresa, opasnosti i pritiska za vatrogasce koji u njima učestvuju. Svaka informacija da postoji mogućnost da se u objektu nalazilo lice ili više njih u trenutku nastanka požara zahtijeva sprovođenje dodatnih procedura i pružanje maksimalne posvećenosti da se požar što prije stavi pod kontrolu i da se objekat pretraži u cilju blagovremenog pronalaska zarobljenih lica”, naveo je on.

<<<Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene u požaru na Marezi<<<

Čađenović je istakao da se u prethodnih pola godine dogodila dva požara u kojem su stradale dvije osobe, a u oba slučaja požar se dogodio u kući. Kako objašnjava, požari ovog tipa nastaju uglavnom u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima kada osobe koja se u njima nalaze spavaju, i uslijed toga nastali požar se kasno primijeti i prijavi.

“Najviše smrtnih ishoda u požarima izazivaju otrovni gasovi koji se akumuliraju u zatvorenom prostoru i u nekim većim koncetracijama izazivaju smrt u veoma kratkom vremenskom periodu izloženosti udisanja takvog vazduha. Požar koji započinje u jednom dijelu prostorije objekta i ne bude blagovremeno uočen i ugašen, razvija se dinamikom koja zavisi od požarnog opterećenja objekta, odnosno od vrste i količine gorivih materijala koji se u njemu nalaze. Za širenje požara naročito su pogodni namještaj, zavjese, podni prekrivači, drvena vrata i prozori, plastični uređaji i drugi inventar koji se uglavnom nalaze u svim prostorijama u kojima borave ljudi. Naročito je opasno u koliko se u prostorijama zahvaćenim požarom nađu zapaljive tečnosti i gasovi što nije rijedak slučaj pa se često u prostorijama, naročito pomoćnim, nađu benzin, nafta, ulja ili bose sa propan-butanom”, kazao je on.

U poređenju sa prošlom godinom, početak ove, donio je manje požara.

“U periodu od 1. januara registrovano je ukupno 21 požar u zatvorenim prostorima. U toku prethodne godine od početka januara do kraja februara mjeseca registrovano je čak 53 požara zatvorenih prostora. U navedenim periodima skoro identičan je bio broj požara u stambenim objektima, u prošloj 10 u tekućoj 11 požara. Ova činjenica govori da su požari koji nastaju u zatvorenim prostorima pojava koja je evidentna u svim zajednicama i mogući su na svim mjestima i u bilo koje vrijeme, zavisno od uzroka nastanka istih”, naveo je on.

Nažalost, kako je istakao Čađenović, u požarima širom svijeta godišnje strada oko 50.000 ljudi, a štete koje u njima nastaju mjere se milijardama. Kako tvrdi najbolji odgovor u borbi sa ovim izazovom je preventiva u svim segmentima sredine u kojoj živimo i naročito posvećena pažnja kod svih onih aktivnosti u kojima može doći do nastanka požara.

“Najčešći uzroci nastanka požara u stambenim objektima su neispavnost elektro-instalacija, uređaja za zagrijavanje, provodnika, dimnjaka, ali i ostalih elektro uređaja ukoliko su neispravni i koriste se na nepropisan način. Uzrok nastanka požara u domovima može biti i od trenja kaiša veš mašine pri dodiru sa prašinom, nečistoćom ili nekim predmetom, preko neispravnih produžnih kablova koji ne trpe veća opterećenja, do neodržavanog dimnjaka koji se u jednom trenutku zapali i burno sagorijeva proizvodeći ogromne temperature koje izazivaju pucanje građevinskih elemenata i trenutno paljenje drvenih konstrukcija, zaboravljene svijeće, računara koji neprestano radi danima i pregrijava određene komponente i svih drugih uzroka”, kazao je on.

<<<Gorio stan u Staroj varoši, gašenje otežavala nepropisno parkirana vozila<<<

Čađenović je napomenuo da se često dešava da građani ne slušaju preporuke, a još manje sprovode i one najosnovnije preventivne mjere i ako su u pitanju njihovi životi i imovina.

“Postoji nepisano pravilo u oblasti zaštite od požara, da blagovremeno sprovedene jednostavne i jeftine preventivne mjere u krajnjem znače sačuvane živote i vrijednu imovinu, nekada sticanu čitavog života. Stoga je savjet da građani i organizacije blagovremeno sprovedu preventivne mjere i na taj način se sačuvaju od požara. U savremenoj današnjici postoje savremeni sistemi za zaštitu od požara koji su u nekim slučajevima i kod pojedinih uređaja i cjenovno prihvatljivi, a u situacijama nastanka požara oglašavaju alarme ili vrše automatsko gašenje. Od ovih sofisticiranih sistema, koji ma koliko su usavršeni, ukoliko se pravilno i redovno ne kontrolišu i servisiraju od strane stručnjaka, neće izvršiti svoj primarni zadatak, do prostih i jednostavnih mjera koje svako može uraditi u svojem domu, mjere su koje u kritičnim situacijama mogu značiti razliku između života i smtri, potpunog uništenja i manje štete”, naglasio je on.

U Tivtu za godinu 25 požara u zatvorenom

Komandir Zaštite i spašavanja Tivat Zoran Barbić istakao je da je u ovom gradu tokom prošle godine zabilježeno 25 požara u kojim su bile dvije žrtve.

“U Tivtu tokom prošle godine u požarima bila su dva smrtna slučaja, jedan izazvan curenjem tečnog naftnog gasa, a drugi na Lovanji uslijed velikog razvijenog požara”, kazao je Barbić.

Istakao je da Tivat najviše radi kada je riječ o edukuaciji građana o ovom pitanju. Formirani su logistički timovi koji obilaze teren i upoznaju Tivćane sa ovim pojavama i načinima na kojim požare mogu spriječiti.

“Što je veći grad veći je i posao povećavaju se faktori rizika. Mi smo u okviru naše službe formirali logistički tim koji ima zadatak da obilazi teren i ukaže na prevetivne aktivnosti na terenu. Radili smo i radionice sa svim situacijama, kao i u školama i firmama. Rađeni su i elaborati, a edukaciji građana posvećujemo najveću pažnju. Da građanin zna proceduru, a ne da kad počne požar on ga počne gasiti i nakon toga, kada vidi da ga ne može ugasiti, on pozove nas što se često dešava”, ispričao je Barbić.

Kako napominje, i pored velikog zalaganja i rada na terenu, broj intervencija je iz dana u dan sve veći.

“Logistički tim koji radi na terenu u ugostiteljskim objektima i turističkim objektima primijetio je da ljudi imaju veoma malo znanje kada je zaštita i spašavanje u pitanju. Radna snaga koja radi u takvim prostorima, koji su često podložni požarima nije dovoljno upoznata sa procedurom i onim šta treba uraditi ako do požara dođe”, dodao je on.

U Kolašinu u posljednje četiri godine nije bilo žrtava

Kako je naglasio komandir kolašinske Službe zaštite Željko Darmanović u ovom gradu u proteklih šest mjeseci bilo je osam požara u zatvorenom. Napomenuo je da u ovom gradu nije bilo požara sa smrtnim ishodom u protekle četiri godine.

“U kolašinskom kraju su uglavnom stariji objekti koji su rađeni od kombinacije drvenih elemenata greda-letava, maltera takozvana “čakma” pa su podložni paljenju, više nego zidani objekti od tvrdog materijala. Dimnjaci nijesu urađeni po vatrogasno tehničkim standardima pa su jedni od glavnih uzročnika nastanka požara u grejnoj sezoni. Takođe dotrajale elektro instalacije koje se preopterećuju nekim novim uređajima spadaju u uzročnike, kao i nepažnja koja je čest uzrok požara”, objasnio je Darmanović.

On je napomenuo i da građani često u podrumskim i tavanskim prostorijama uglavnom odlažu lako zapaljive materije za koje su ljudi “sentimentalno vezani” a predstavljaju veliku opasnost prilikom nastanka požara.

“Požari se dešavaju u zimskim mjesecima kada su temperature izuzetno niske uglavnom ispod nule, pa su požari u zatvorenom prostoru zbog navedenih spoljnih uticaja izuzetnoo teški za intervenisanje sa vatrogasnim vozilima jer svaki rad sa vodom u temperaturnim uslovima ispod tačke mržnjenja predstavlja natčovječenske napore da se održi tehnika u funkcionalnom stanju jer zbog zaleđenja često stradaju sistemi vozila koji služe za gašenje”, istakao je on.

Darmanović je istakao da su preporuke mnogi prihvatili, ali kako je dodao, u velikom broju istih objekata ponavljaju se intervencije

“Kako kaže narod ‘Savjeti su izmišljeni da ne budu prihvaćeni’. Stalno na početku grejne sezone koja u kolašinskom kraju traje od šest do osam mjeseci, konstantno se preko sredstava informisanja u neposrednoj komunikaciji sa stanovništvom, putem naredbi i službenih obavještenja mole građani da pomognu sebi: očiste dimnjake uklone lakogorivi materijal iz podrumskih i tavanskih prostorija, angažuju stručnjake za kontrolu elektro vodova, da ozidaju nove dimnjake… Kada bi se građani pridržavali ovih upustava i uradili dosta jednostavnih stvari, požari bi se sveli na minimum i bili uzrokovani tzv. višom silom, a pomogli bi sebi i nama”, jasan je Darmanović.

Saradnja gradskih službi u Podgorici, Tivtu i Kolašinu

Čest problem vatrogascima pri intervencijama predstavljaju nepropisno parkirana vozila koja otežavaju prilaze kućama i zgradama. Isti problem imaju svi, bez ozbira na grad, jer parking prostor fali svugdje.

<<<Požar na objektu kod Ljubovića, gašenje otežavali nepropisno parkirani automobili<<

Čađenović tvrdi da saobraćajna kultura u Podgorici nije na visokom nivou, te da svaki vozač, ali i pješak treba da ima na umu da ga Zakon obavezje da vozila za hitne intervenicije imaju prvenstvo prolaza.

Nedavno su podgorički vatrogasci gasili požar na stambenom objektu u Staroj varoši, gdje su se susreli sa nepropisno parkiranim vozilima, koja su im otežala intervenciju.

“Građani nijesu svjesni da je požar ili druga vanredna situacija koja zahtijeva prolazak vozila za hitne intervencije uvijek i na svakom mjestu, realnost. Možda će upravo u njihovom domu biti potrebna intervencija vatrogasaca, policije ili hitne pomoći, a baš njihov automobil parkiran je u toj uskoj ulici i onemogućava ili usporava njihov prolazak. Naročito je težak prolazak vatrogasnih gabaritnih vozila u ovakvim situacijama. Građani nerijetko kapije ili druge građevinske elemente izgrade na način da je nemoguće proći većim vozilom, pa su čak i neke ulice organizovane tako da je prolazak većih vozila nemoguć. Ovakve situacije učestala su pojava u ruralnim predjelima i divljim naseljima”, napominje on.

Zadovoljan je saradnjom sa drugim gradskim službama kada je nepropisno parkiranje u pitanju.

“Sa svima imamo izvanrednu saradnju i ostvarujemo svakodnevnu komunikaciju, te sa tog aspekta ne može doći do zastoja i problema. Ma koliko državni organi i gradske službe preduzimale radnje i mjere iz svoje nadležnosti da se ovakve pojave suzbiju, nemoguće je u svakom trenutku na teritoriji većeg grada biti na licu mjesta. Stoga je važno da građani imaju na umu sve ono što je navedeno i odgovorno se ponašaju u saobraćaju i na svakom mjestu”, naglašava Čađenović.

Komandir Službe zaštite Tivat Zoran Barbić takođe je istakao ovaj problem, te naglasio da je u ovom gradu registrovano preko 11.000 automobila, a imaju oko 1.000 parking mjesta.

“Naša vozila koja su gabaritna teško dolaze na lice mjesta. Mi, smo u tom kontekstu, zahvaljući Opštini Tivat nabavili jedno malo navalno vozilo da bi mogli odgovoriti i doći do svih uskih ulica i pristupnim mjestima. Naročito u djelovima grada gdje imamo malu prohodnost ulica i po nekim tehničkim normativima ulica mora biti širine minimum tri i po metra za vatrogasna vozila, međutim ulice su rađene prije 40 i 50 godina, a gradnja u zadnjih deset godina je tolika da gotovo da nema metra kvadratnog koji je slobodan”, rekao je on.

Barbić je istakao povezanost gradskih službi kada su intervencije u pitanju.

“Sve gradske službe u Tivtu su povezane, po procedurama dispečer odmah pored poliicje i zove i komunalnu policiju. U zadnje vrijeme imamo kordinisanu akciju pogotovo kad je problem nepropisno parkiranje gdje nam u susret izlazi i Parking servis sa pauk vozilom koji odmah izlazi na teren, kako bi nam oslobodio putni pravac da mogu vatrogasna vozila prići mjestu požara. Ta saradnja je jako dobra, čak što više nakon intervencija vršimo analize kako bi problem nepropisnog parkiranja riješili”, tvrdi on.

Sa druge strane, u Kolašinu lakše prevazilaze problem nepropisno parkiranih automobila, jer je u pitanju malo mjesto.

“Nepropisno parkirani automobili uvijek predstavljaju problem, ali se kod nas to rješava vrlo brzo u hodu. U Kolašinu gradske službe izuzetno sarađuju jer smo svi u funkciji građana, ovim putem naglašavam i izuzetnu saradnju sa MUP-om-Direktoratom za vanredne situacije, OB Kolašin,kao i sa Hitnom medicinskom službom stacioniranom u Kolašinu”, naglasio je komandir Željko Darmanović.

Vatrogasci su uglavnom zadovoljni saradnjom sa građanima, ali napominju da to može i da se poboljša.

Zajednički su apelovali da slušaju njihove savjete, naročito kada je riječ o perventivi požara, nepropisnom parkiranju, ali i o ponašanju u saobraćaju.

Ana Gajević

4

avatar
1000
2
2
0
 
4
Budimo realniRašoAaaaGost
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Aaaa
Gost
Aaaa

Da niste zaboravili jedan od glavnih uzroka da navedete?

Gost
Gost
Gost

Sto ste uradilili po pitanju edukacije ja imam komsiju na 4 spratu zgrade ispred vrata drzi 10 metara cihepanih drva koje u svakom trenutku mogu da planu i naprave haps niko ne ugasi taj oganj niko ne reaguje to nisu prostorije namijenjene za te stvari to je hodnik ulaza na pitanje u sluzbi zastite nemaju odgovor niti su me znali… Više »

Rašo
Gost
Rašo

U Prostoru hudnika u stanbenim zgradama strogo je zabranjeno držati bilo kakav materijal ili stvari koje ometaju nesmetan prolaz. Posebno je zabranjeno držati zapaljivi materijal. Žalosno je samo što to niko ne poštuje, a nadležne inspekcije ne rade svoj poso.

Budimo realni
Gost
Budimo realni

Да нијеси прећерао мало? Знаш ли колико простора заузима десет метара дрва? А неће дрва сама планут не брини.

Send this to a friend