Društvo

Pravo vrijeme za veliki naučno-tehnološki projekat u Jugoistočnoj Evropi

Prvi sastanak Upravnog odbora, formiran nakon potpisivanje Deklaracije o namjeri u CERN-u, koji će imati vodeću ulogu u odlučivanju za sve buduće naučno-političke korake neophodne za realizaciju međunarodnog instituta u Jugoistočnoj Evropi održan je juče u Sofiji.

Sastanku je prethodio prijem članova Upravnog odbora kod predsjednika Bugarske, Rumena Radeva koji je iskazao punu podršku i istakao značaj projekta za cijeli region, a takođe pohvalio i napore koji su do sada ostvareni u cilju njegove realizacije.

Rumen je iskoristio priliku da se osvrne na Naučni Forum koji je je prošle nedjelje održan u Trstu, što smatra velikim uspjehom u kontekstu ostvarenja ovog regionalnog projekta.

Ministarka nauke Sanja Damjanović, kao VD predsjedavajuća Upravnim odborom, zahvalila se predsjedniku Radevu na prijemu, a posebno na podršci koja u ovom trenutku ima poseban značaj imajući u vidu da upravo Bugarska predsjedava Evropskom unijom.

Takođe, ministarka je upoznala predsjednika sa značajnim koracima ostvarenim tokom 2017. godine.

Profesor Hervig Šoper, specijalni gost i posmatrač sastanka Upravnog odbora, takođe se obratio predsjedniku Radevu i podijelio iskustvo u vezi za realizacijom sličnog projekta SESAME u Jordanu.

Šoper je istakao u razgovoru da je sada pravo vrijeme za realizaciju velikog naučno-tehnološkog projekta u Jugoistočnoj Evropi, a koja je trenutno u političkom fokusu Evropske unije.

Svi članovi Upravnog odbora su pojedinačno istakli značaj realizacije ovakog projekta, koji bi nesumnjivo bio pokretač sveukupnog, ekonomskog, socijalnog i političkog razvoja regiona.

Nakon prijema, na sastanku Upravnog odbora usvojen je Pravilnik o radu tog tijela (Rules of Procedures), te razmatrane naredne aktivnosti i neophodni koraci u kontekstu realizacije projekta.

Jednoglasno je za predsjedavajućeg Upravnim odborom izabrana ministarka nauke Sanja Damjanović, čiji mandat će trajati dvije godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici potpisnica Deklaracije o namjeri, kao i predstavnik Republike Hrvatske, koja će u međuvremenu takođe potpisati Deklaraciju.

Tokom boravka u Sofiji, ministarka nauke se takođe sastala i sa ministrom prosvjete i nauke Bugarske gospodinom Krasimirom Valchevom, koji je pohvalio uložene napore i izrazio punu podršku projektu.

Send this to a friend