Društvo

Predškolsci engleski prihvatili odlično, svi nastavnici prošli obuku

Od ove školske godine svaka predškolska ustanova u Crnoj Gori ima obavezu da roditeljima ponudi mogućnost da djeca od treće godine uče engleski jezik, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Ova obaveza je uvedena izmjenama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, a nastava jezika se odvija dva puta nedjeljno po pola sata. Utemeljena je na saznanjima da djeca upravo u ranom uzrastu najbolje usvajaju znanja jezika, koja im kasnije omogućavaju sticanje naprednih znanja, kreirajući osnove za izvanredne rezultate tokom školovanja i brojne programe učeničkih razmjena.

“Nakon informacija koje smo dobili od roditelja i uprava predškolskih ustanova u vezi sa nastavom engleskog jezika za predškolce, možemo biti zadovoljni načinom na koji se odvija ovaj novaj segment rada sa djecom” rekla je savjetnica za odnose sa javnošću Ministarstva prosvjete, Milica Lekić.

Ona je saopštila i da nastavu izvode profesori engleskog jezika, koji su uz to prošli i dodatnu obuku Britanskog savjeta, kako bi se upoznali sa načinom rada sa djecom tog uzrasta i organizacijom nastave u predškolskim ustanovama.

Cilj je, kako je naglasila, bio postavljanje sistema učenja jezika na savremenijim osnovama, koje znače sticanje funkcionalnih znanja od najranijeg perioda, kako bi djeca kasnije tokom školovanja mogla da iskoriste sve benefite internacionalizacije obrazovnih sistema.

Snežana Popović, nastavnica engleskog jezika u Javnoj predškolskoj ustanovi “Ljubica Popović”, cijeni da djeca dobro prihvataju učenje jezika.

“Značaj engleskog jezika u današnje vrijeme bespotrebno je i obrazlagati. Zadovoljni smo što je ove godine pokrenut projekat učenja jezika od predškolskog uzrasta. Pritom, vokabular prilagođavamo uzrastu, ali se trudimo da obuhvatimo sve teme koje se obrađuju u prvom i drugom razredu osnovne škole”, kaže ona.

Rad konkretno naše predškolske ustanove “Ljubica Popović” ostvaruje se u okviru 54 vaspitne grupe vrtića, a primarni obrazovni program obuhvata nastavu engleskog jezika u svim pomenutim grupama, rekla je Svetlana Vujović, koordinatorka ove predškolske ustanove.

Kako kaže Vujović, roditelji su bili anketirani početkom školske godine, kako bi se dobile informacije o raspoloženju za učešće djece u učenju jezika. Osim toga, Vujović naglašava da je angažovan i dodatni kadar koji izvodi nastavu. “Djeca u ovom uzrastu imaju značajnu sposobnost i interesovanje za usvajanje stranog jezika, a kroz pjesmu, igrokaze i dramatizaciju pokazuju šta su naučili”, zaključuje Vujović.

B.M.

Send this to a friend