Društvo Održan Workshop inovativnog projekta MontePN

Predstavljena druga faza projekta MontePN na UDG-u

Na Univerzitetu Donja Gorica, u ponedjeljak, 2. marta, održan je workshop inovativnog projekta MontePN. Projekat MontePN je jedan od dobitnika granta za inovativne projekte od strane Ministarstva mauke, a čiji je nosilac Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerziteta Donja Gorica. Na workshopu su prikazani dosadašnji rezultati rada na projektu naučnoj i privrednoj zajednici Crne Gore, kao i naredna faza rada na projektu. U okviru radionice urađena je i demonstracija korišćenja servisa. Kako projekat ima za cilj uspostavljanje preciznog pozicioniranja u skladu sa smjernicama Evropske mreže permanentnih stanica dati su konkretni prijedlozi stručnoj javnosti za dalje djelovanje u ovoj oblasti.

“Podrška prenosu inovativnih ideja iz sfere nauke u domen tržišta je od velikog značaja. Projekat MontePN kroz tehnološku inovaciju podstiče primjenu novih ideja i tehnologija. Tokom realizacije projekta instalirana je GNSS stanica sa mogućnošću prijema signala Galileo, GPS, Glonass i Beidou satelitskih sistema. Nakon prijema DGOR00MNE permanentne stanice u EUREF mrežu ispunili smo jedan od glavnih ciljeva projekta MontePN. Nastavljamo sa radom i ostvarivanjem planiranih aktivnosti. Prirodan slijed stvari jeste da upoznamo stručnu javnost sa servisima koje smo razvili. Projekat je multidisciplinarnog karaktera, a naredna faza projekta se odnosi najviše na domen komercijalizacije, kroz osnivanje spin off kompanije.”, rekla je rukovodilac projekta Monte PN, prof. dr. Biljana Stamatović.

Info danu su prisustvovali gosti iz naučne i stručne zajednice. Kako je jedan od glavnih ciljeva projekta i osnivanje spin off kompanije, prof. dr. Vladimir Bulatović je napravio demonstraciju korišćenja servisa za buduće klijente. Posle decembra 2020. godine, kada je planiran završetak rada na projektu, spin off kompanija će nastaviti da pruža usluge preciznog pozicioniranja. Više informacija može se naći putem web sajta projekta http://montepn.udg.edu.me.

Send this to a friend