Društvo

Preko deset miliona eura uloženo u upravljanje otpadom u Podgorici

Očuvanje životne sredine je najvažniji zadatak i obaveza naše generacije i želim da izrazim zadovoljstvo što je Glavni grad  prepozao tu vrstu obaveze i u proteklom periodu uložio preko deset miliona eura u postrojenja koja smo danas obišli na Deponiji, istakao je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković prilikom obilaska Deponije.

On je ocijenio da je stanje u dijelu odlaganja i tretmana otpada mnogo bolje nego nekoliko godina unazad i da ga raduje najava realizacije novih razvojnih projekata koji bi u konačnom trebalo da rezultiraju boljim stanjem životne sredine, posebno kada je u pitanju nasatavak  izgradnje sanitarnih kada, postrojenja za prečišćavanje otcjednih voda, proizvodnje energije iz deponijskog bio gasa i solarnih panela.

“Crna Gora je ekološka država više od četvrt vijeka i smatram da nemamo pravi odnos prema životnoj sredni i  da treba da počnemo da ga mijenjamo, da shvatimo da je otpad resurs i da ga na taj način i tretiramo”, kazao je Vuković.

Osim podrške realizaciji najavljenih razvojnih projetkata na Deponiji gradonačelnik je, u saradnji sa NVO sektorom i međunarodnim organizacijama, obećao i realizaciju pilot projekta primarne selekcije otpada.

“Mislim da bi to maksimalno pomoglo ljudima iz Deponije koji rade težak i naporan posao, posebno u dijelu selekcije papira, plastike, metala i stakla koje bi kasnije mogli iskoristi i u komercijalne svrhe i na taj način dati doprinos unapređenju rada ovog društva i kvalitetnijoj zaštiti životne sredine na teritoriji Glavnog gada“, zaključio je Vuković.

Direktor Deponije Arsenije Boljević je izrazio zadovoljstvo što je gradonačelnik Vuković na samom početku mandata obilaskom kompleksa Deponije pokazao interesovanje za za očuvanje i zaštitu životne srdine.

“Deponija nije samo mjesto gdje se sakuplja otpad, ovo je jedna velika fabraka  u okviru koje su sagrađena postrojenja vrijedna desetine miliona eura. Planiramo da uz podršku  Glavnog grada nastavimo sa novim investicima, a prva takva biće izgradsnja Postrojenja za kogeneraciju biogasa, a zatim i Postrojenja za tretman automobilskih guma“, istakao je Boljević.

On je ocijenio da će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti i rješavanju problema adekvatnog tretmana biljnog otpada, od čeka bi se pravio Kompost i na taj način bi se takav otpad valorizovao u komercijalne svrhe čime bi se pokrio jedan dio troškova postrjenja koja rade u sklopu Deponije.

1 Komentar na "Preko deset miliona eura uloženo u upravljanje otpadom u Podgorici"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend