Društvo

Presuda Čistoći: Ugriz psa platiće 500 eura

Preduzeće Čistoća moraće da isplati 500 eura Nikšićanki A.G. zbog ugriza psa lutalice.

Od toga iznosa 300 eura biće isplaćeno na ime pretrpljenih i budućih fizičkih bolova i 200 eura na ime pretrpljenog i budućeg straha. To je naložio Viši sud potvrdivši presudu prvostepenog organa.

Tužbeni zahtjev je sud odbio u dijelu gdje je tužena tražila da joj se nadoknadi nematerijalna šteta za fizičke bolove u iznosu od 350 eura, a za strah 200 eura.

Sud je obavezao Čistoću i da joj isplati troškove parničnog postupka od 359 eura.

“Iz činjeničnog utvrđenja prvostepenog suda proizilazi da je tužilja student koji stanuje u Novom studentskom domu gdje je i napao čopor pasa lutalica. Jedan od njih ujeo je iznad zgloba desne noge. Vještaci medicinske struke utvrdili su da je tužilja trpjela fizički bol nakon intenziteta u trajanju od jednog dana, bolove srednjeg intenziteta u toku dva dana, i povremene bolove u toku deset dana. Tužilja je pretrpjela primarni strah jakog intenziteta u trajanju od pet do deset minuta, sekundarni strah od pet dana, te sekundarni strah koji je trajao 21 dan”, piše u presudi koju je potpisala Verica Sekulić, predsjednik vijeća sudija.

Tagovi

12 Komentara na "Presuda Čistoći: Ugriz psa platiće 500 eura"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend