Društvo PRIPREMLJENA ODLUKA O LINIJSKOM GRADSKOM I PRIGRADSKOM AUTOBUSKOM PREVOZU

Prevoznicima se linije daju na deset godina

FOTO: Dan

Javni oglas za raspodjelu autobuskih linija biće raspisivan svake desete godine, najmanje šest mjeseci prije isteka ugovora, novina je koju je predvidjela nova odluka o linijskom prevozu putnika na teritoriji Glavnog grada, koju je pripremio Sekretarijat za saobraćaj, koja je na javnoj raspravi 15 dana.

Ovo je novo povećanje vremenskog okvira za dodjelu linija jer je odlukom iz 2018. godine bilo predviđeno da se one prevoznicima daju na osam godina.

U odluci je naznačeno da javni oglas sprovodi komisija koju imenuje gradonačelnik.

“Javni oglas može biti raspisan prije isteka roka, ukoliko nastupe okolnosti koje bi dovele do većeg poremećaja u obavljanju linijskog prevoza putnika, a te okolnosti procjenjuje gradonačelnik, na osnovu predloga Sekretarijata. U slučaju da grupa linija, nakon sprovedenog javnog oglasa, nije dodijeljena, ona će se dodijeliti ponovnim pozivom, pod istim uslovima i po propisanom postupku. Ukoliko i nakon ponovnog javnog poziva neka grupa linija ostane nepokrivena, Sekretarijat će nju rješenjem privremeno dodijeliti zainteresovanom prevozniku, do sprovođenja novog javnog poziva, koji će se sprovesti, najkasnije, u roku od šest mjeseci”, piše u odluci.

Nova odluka, kako piše u obrazloženju, mora biti donijeta jer su donesene izmjene i dopune Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju.

Odlukom je predviđena dokumentacija koju prevoznici moraju dostaviti da bi konkurisali za linije, a to su licenca za obavljanje djelatnosti prevoza putnika u linijskom gradskom i prigradskom prevozu, dokaz da prevoznik ispunjava uslov dobrog ugleda, finansijsku sposobnost, potvrdu da vozila ispunjavaju posebne tehničke uslove, izdate od ovlašćene institucije, dokaz da je obezbijeđen dovoljan broj prevoznih sredstava za grupu linija za koju konkuriše, ugovor o radu za vozača, ali i plan linija

Odlukon je predviđeno da je prevoznik dužan da u roku od sedam dana od dana zaključivanja ugovora o povjeravanj u obavljanja linijskog prevoza putnika, dostavi red vožnje na registraciju i ovjeru Sekretarijatu.

“Uz zahtjev za registraciju i ovjeru reda vožnje podnosi se dokaz o ispravnosti vozila kojim će se obavljati prevoz putnika, zatim grafički prikaz linije u razmjeri koja omogućava jasno sagledavanje trase linije sa tekstualnim opisom linije urađen od strane licenciranog stručnog lica, kao i red vožnje u 5 primjeraka. Uz zahtjev, prevoznik dostavlja i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji ministarstva”, piše u dokumentu.

4

avatar
1000
4
0
0
 
4
BardMickelieJooSurova realnost
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Bard
Gost
Bard

Glavni grad može da pravi televiziju ali ne može da uzme gradski saobraćaj pod svoje. Baš ozbiljan glavni grad.

Mickelie
Gost
Mickelie

Ako može neko da mi kaže neki glavni grad đe je javni prevoz privatizovan bio bih mu jako zahvalan.

Joo
Gost
Joo

10 godina je sasvim adekvatno….ti ljudi ulaze u kredite i ozbiljne investicije….a to treba vremena isplatiti a onda i zaraditi….samo isto treba uvesti stroge kontrole kvaliteta poslovanja i mogucnost prekida ugovora u slucaju ne ispunjavanja obaveza…..

Surova realnost
Gost
Surova realnost

Trebalo je na sto godina. Što, kao da će se dešavat nešto, tipamodernizacija saobraćaja, izgradnja infrastrukture… Nego kad dobije liniju, da je naslijede čukun unučad…

Send this to a friend