Društvo

Prijave za upis brucoša na Univerzitet Crne Gore 25. i 26. juna

Univerzitet Crne Gore

Prijave na Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu, koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, podnose se u ponedjeljak i utorak, 25. i 26. juna, saopšteno je danas iz te ustanove.

Kaki ističu, Konkurs će biti objavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, u petak, a ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po jedan odsto po principu afirmativne akcije.

“Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija”, naglašavaju u UCG.

Uz prijavu za upis, dodaju, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu, kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom, diplomu ili ekvivalentni dokument o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

“Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori”, navode u Univerzitetu.

Osobe koje su podnijele zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, mogu uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa.

“U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen”, dodaju.

Na Univerzitetu ističu da je kandidat, u slučaju da podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu, te da će kandidat koji da netačnu izjavu biti eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

“Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u srijedu, 27. juna 2018. godine”, kažu u Univerzitetu Crne Gore.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 28. juna do 2. jula.

“Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 9. julom”, zaključuju u Univerzitetu.

Ž.N.

1 Komentar na "Prijave za upis brucoša na Univerzitet Crne Gore 25. i 26. juna"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend