Društvo

Prijavljeni nelegalni privremeni objekti

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prijavilo je nelegalne privremene objekte u Budvi i Petrovcu.

Petrovac

“Lokacija Petrovac, na prostoru ispred hotela “Palas” a neposredno uz ugostiteljski objekat “Meduza” postavljena su četiri automata za zabavu, iako Programom privremenih objekata u zoni morskog dobra u opštini Budva za period 2019-2023. godine na predmetnoj lokaciji nije predviđeno postavljanje navedenog sadržaja”, navode u Morskom dobru.

Budva

Nepravilnost je uočena i na lokaciji Slovenska obala, na prostoru šetališta iznad toaleta ugostiteljskog objekta  “Vila Manojlović”, gdje je postavljen automat za zabavu-

Send this to a friend