Društvo AGENCIJA ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

Prijavljeno nekoliko sumnji na neželjena dejstva ljekova za terapiju COVID-19

Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) primila je pet sumnji na neželjeno dejstvo lijeka kod COVlD-19 pozitivnih pacijenata, saopšteno je Dnevnim novinama iz CALIMS-a.

Riječ je o, kako pojašnjavaju, ljekovima koji se koriste za terapiju COvId-19 infekcije, ali i ljekovima primijenjenih za terapiju hroničnih oboljenja.

“CALIMS je za sada primila pet prijava sumnje na neželjeno dejstvo lijeka kod COVID-19 pacijenata. U pitanju su neželjena dejstva ljekova primijenjenih za terapiju COVID-19 infekcije, ali i ljekova koji su primijenjeni za terapiju hroničnih oboljenja, kod COVID-19 pozitivnih pacijenata”, pojasnili su iz CALIMS-a, ali nijesu precizirali o kojim je ljekovima riječ.

Iz Agenicje napominju da u Crnoj Gori trenutno nije registrovan nijedan lijek za terapiju COVID-19 infekcije.

“U takvim uslovima, kada je neophodna primjena ljekova van indikacija za koje su odobreni, potrebno je posebno obratiti pažnju na bezbjednost njihove primjene. Iz tog razloga je Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) pozvala sve zdravstvene radnike da prijave svaku sumnju na neželjeno dejstvo lijeka kod COVID-19 pacijenata”, navode iz CALIMS-a.

Kada je riječ o prijavljenim neželjenim dejstvima, naglašavaju da su ona “karakteristična za bezbjednosni profil primijenjenih ljekova”.

“Procjena ovih prijava je u toku, kao i prikupljanje dodatnih informacija u vezi sa prijavljenim slučajevima”, kazali su iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva.

Na pitanje da li su ljekari upozoreni na prijavljena neželjena dejstva, iz CALIMS-a navode da se sve informacije i saopštenja vezana za terapiju COVID-19 objavljuju na njihovom sajtu.

“Prateći prije svega preporuke Evropske Agencije za ljekove (EMA) CALIMS na svom portalu (www.calims. me) u dijelu COVID-19 Informacije i saopštenja redovno objavljuje novosti vezane za terapiju COVID-19, kao i nova saznanja vezana za bezbjednost primjene ljekova u liječenju ove infekcije”, kazali su iz CALIMS-a.

Što se tiče načina prijavljivanja sumnje na neželjena dejstava ljekova za COVID-19 od strane ljekara u Crnoj Gori, iz Agencije poručuju da se ono može obaviti direktno, ali i elektronski.

“Sumnju na neželjeno dejstvo lijeka zdravstveni radnici mogu prijaviti direktno CALIMS, popunjavanjem CALIMS je za sada primila pet prijava sumnje na neželjeno dejstvo lijeka kod COVID-19 pacijenata. U pitanju su neželjena dejstva ljekova primijenjenih za terapiju COVID-19 infekcije, ali i ljekova koji su primijenjeni za terapiju hroničnih oboljenja, kod COVID-19 pozitivnih pacijenata obrasca za prijavu neželjenog dejstva lijeka koji je dostupan na www.calims.me. Popunjeni obrazac se može dostaviti CALIMS putem pošte, faksa, ili elektronskom poštom na adresu [email protected]

Osim toga, prijavu je moguće dostaviti i putem aplikacije za online prijavu, kojoj se takođe pristupa preko portala CALIMS dok je zdravstvenim radnicima zaposlenim u domovima zdravlja, opštim bolnicama i ZU Apoteke Crne Gore Montefarm na raspolaganju i forma za prijavu sumnje na neželjeno dejstvo lijeka kroz integralni informacioni sistem zdravstva (IISZ), koji koriste u svakodnevnom radu. Osim nabrojanih načina, zdravstveni radnici sumnju na neželjeno dejstvo lijeka mogu prijaviti i predstavnicima farmaceutskih kompanija u Crnoj Gori, čija je obaveza da prijavu proslijede CALIMS”, dodaju iz Agencije za ljekove i medicinska sredstva.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Gost
🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Jedte jeste sto je jeftinije to je za SZO mnogo “” opasnije””
Zato ce vakcine biti “”” bezbijednije””” jer ih je ministar narucio neispitane 😃😃😃

Send this to a friend