Društvo

Profesor emeritus Žarko Pavićević: Moji najbolji matematički rezultati su studenti

Profesoru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Žarku Pavićeviću uručeno je zvanje profesora emeritusa, na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore. Ovo priznanje, u ime univerzitetske zajednice, predao mu je rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Božović.

„Bogat naučnoistraživački, pedagoški i oganizacioni rad profesora Pavićevića za 44 godine rada na Univerzitetu Crne Gore upečatljivo govore da je profesor stekao posebne zasluge za razvoj i napredak Univerziteta i Prirodno-matematičkog fakulteta  i dao značajan doprinos ugledu i afirmaciji naše institucije u zemlji i inostranstvu“, kazao je rektor Božović na uručenju.

Osvrćući se na rezultate 44 godine rada profesora Pavićevića, rektor Božović je kazao da mora biti ličan i emotivan u predaji ovog priznanja.

„Profesor Pavićević je bio moj prvi susret sa Prirodno-matematičkim fakultetom i svi znamo da je prvi utisak najvažniji. Danas kada pomislim na ljepotu matematičkih prostranstava, na njenu bogatu i izražajnu beskonačnost, pa na sve silno uzbuđenje tih prvih studentskih koraka – sve je to asocirano sa dragim profesorom Pavićevićem. Dragi moj profesore, ovaj dan jeste nezaslužen dar koji ste svojim pregalaštvom, znanjem i duhom darivali, opet da budem ličan, Vašem studentu koji ima ovu nesvakidašnju privilegiju da Vam preda ovo priznanje na radost cijele univerzitetske zajednice“, riječi su kojima je Rektor pozdravio priznanje za profesora Pavićevića.

Za postignute rezultate u nauci, ali i za obezbjeđivanje nastavno-naučnog podmlatka dobio je više nacionalnih priznanja, nagradu Oktoih, Trinaestojulsku nagradu i Decembarsku nagradu Podgorice.  Bio je prodekan (1990-1994) i dekan PMF-a (1994-1998). Jedan je od utemeljivača časopisa Mathematica Montisnigri koji izlazi od 1993. godine, a danas se nalazi u bazama MathSci Net, ZentrallBlatt MATH, EBSCO i Crossref. O njegovom radu govori i podatak da je 2015. godine izabran za profesora na Nacionalnom istraživačkom nuklearnom univerzitetu iz Moskve, jedan od pet najboljih univerziteta u Rusiji.

Povodom priznanja, profesor Pavićević se posebno zahvalio svim generacijama studenata PMF-a i ostalih fakulteta na „interesantnoj, dinamičnoj i uspješnoj saradnji“, bez koje ne bi postigao ove rezultate.

Profesor Pavićević je ukazao da želi da istakne tri principa koja su ga vodila u radu na Univerzitetu.

„Prvi princip je vezan za onaj izvorni princip na kojem počiva svaki univerzitet, a ja smatram da treba da počiva i Univerzitet Crne Gore, a to je princip da univerzitet predstavlja zajednicu profesora i studenata koji tragaju za istinom. Inače, ovakvu definiciju univerziteta dao je njemački filozof Jaspers, sa kojom se ja u potpunosti slažem, ali bih dodao da je to zajednica profesora i studenata koji trebaju da se bore za pravdu u najširem smislu riječi.

Drugi princip je ono što je rekao čuveni poljski matematičar Kuratovski koji je imao čime da se pohvali u nauci i koji je, na jednom svom jubileju, kada su ga pitalii Koji su njegovi matematički rezulati u nauci najbolji, odgovorio: Moji studenti.

Treći princip je da je univerzitet i vaspitna institucija. Mi to često zaboravljamo“, kazao je profesor Pavićević zaključujući da profesori svojim držanjem i odnosom prema studentima utiču na ličnost i svojim držanjem treba da utiču na mlade ljude i njihov životu”.

Send this to a friend