Društvo

Profesor Veselin Mićanović dobitnik godišnje nagrade Univerziteta Crne Gore

Nagradu je dobio na predlog Filozofskog fakulteta, a uručio mu je rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović

Prof. dr Veselin Mićanović, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nedavno je dobio prestižnu godišnju nagradu Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos razvoju naučnoistraživačkog rada i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta. Nagradu je dobio na predlog Filozofskog fakulteta, a uručio mu je rektor UCG, prof. dr Vladimir Božović, na svečanoj sjednici Senata UCG.

“Profesor Mićanović ima impresivan naučni opus, sa preko 80 naučnih i stručnih radova objavljenih kako u nacionalnim tako i u međunarodnim časopisima, od kojih je šest objavljeno u časopisima indeksiranim na   SCI/SCIE/SSCI/A&HCI listama. Autor je i koautor brojnih naučnih monografija, poglavlja u monografijama i stručnih knjiga, te je aktivno uključen u realizaciju međunarodnih projekata, od kojih su neki usmjereni na jačanje univerzitetske autonomije i transparentnosti”, navodi UCG.

Jedan od tih projekata je Erasmus+ projekat STAND (Strengthening university autonomy and increasing accountability and transparency of Western Balkans Universities ) koji se realizuje od 2021. do 2024. godine.

“Prof. dr Veselin Mićanović kao koordinator projekta ima ključnu ulogu u vođenju, organizovanju i implementaciji aktivnosti usmjerenih ka unapređenju sistema visokog obrazovanja u regionu. Njegov doprinos ogleda se u razvijanju strategija za unapređenje autonomije univerziteta, osmišljavanju programa za povećanje transparentnosti i odgovornosti unutar institucija visokog obrazovanja, kao i u organizovanju različitih obuka, seminara i konferencija”, navodi UCG.

Kako su dodali, njegova predanost i stručnost takođe su prepoznate kroz angažman na projektima kao što je HAWKING (Harvesting (digital) Alternation in Ways that Knock-down Inaccessibility of New Generations) od 2024. do 2027. godine.

“Ovaj projekt ima za cilj identifikaciju, analizu i razvoj novih digitalnih alata i tehnologija koji će omogućiti veću dostupnost obrazovanja za sve, bez obzira na socio-ekonomske ili druge faktore koji bi inače mogli ograničiti pristup”, saopšteno je iz UCG

Osim aktuelnih projekata u koje je uključen, Mićanović je takođe doprinio rezultatima projekata koji su osigurali kvalitetno i relevantno kontinuirano obrazovanje za nastavnike i profesore, što će rezultirati unapređenjem nastavnih metoda i praksi u visokom obrazovanju.

“Ova prestižna nagrada predstavlja priznanje za izvanredan rad i angažman prof. dr Veselina Mićanovića, koji na UCG obavlja i funkciju prorektora za nastavu, kao i potvrdu kvaliteta i angažmana Filozofskog fakulteta UCG u promociji akademske izvrsnosti i međunarodne saradnje”, zaključuje se u saopštenju.

Send this to a friend