Društvo

Prvi kongres preventivne pedijatrije CG: Predavač Karl Zwiauer

Kongres je počeo juče i traje do sjutra. Organizatori najavljuju dosta poznatih predavača.

Ko je Karl Zwiauer?

Studija na odsijeku za Biohemiju, sekcija Lipidi, ishrana i bolesti metabolizma, na Clivlend Clinic Foundation, Amerika

1988 -1991. – Zamjenik direktora Labaratorije za metaboličke bolesti (Austrijski program za rano otkrivanje metaboličkih bolesti) i metaboličke bolesti na Univerzitetu za dječije bolesti u Beču

1991. – Dobitnik stipendije Max Kade Fondacije i poziv od NIH-National Institute of Diabetes Digestive and Kidney Diseases, Phoenix, Arizona, USA

1992. – Direktor klinike za pedijatriju i adolescentnu medicinu u bolnici u St. Polenu

1995. – Presjedavajući Komisije za hranu Austrijskog udruženja za djecu i zdravlje djece (Austrian Society for Children’s and Children’s Health)

1995. – Subspecijalista dječije intezivne njege sa neonatologijom, endokrinologijom i dijabetologijom

2000. – Nagrada za izvrsnost (Associate Professor Member of the Supreme Health Council) Internationalne i nacionalne funkcije:- Austrijsko udruženje pedijatara – član upravnog odbora 1993.; član predstedništva (2004.-2006.)

– Austrijsko udruženje za ishranu

– Austrijsko udruženje za gojaznost – član savjetodavnog odbora (1998. – 2000.)

– Komitet za vakcinaciju pri vrhovnom medicinskom savjetu

– Komisija za pasoše majke i djeteta pri vrhovnom medicinskom savjetu – trenutno zamjenik predsjedavajućeg

– Austrijska komisija pri federalnom ministarstvu zdravlja – jedan od članova osnivača i predsjedavajući

– Komitet za pedijatriju i zdravlje adolescenata – član do 2011.

– Udruženje pedijatara Njemačke

– Njemačko udruženje za istraživanje gojaznos – osnivač 1982.; Sekretar Kongresa 1988.

– Evropska grupa za dječiju gojaznost, 1990 – osnivač, Predsjednik 1994/95.

– Organizator ECOG 3rd Workshop, 1993

– Evropsko udruženje za studiju gojaznosƟ – član vijeća 1994. – 1998.

– Internacionalno udruženje za studiju gojaznost

– Evropsko društvo za istraživanja u pedijatriji – član komiteta za organizaciju ESPR Anniversary 1990.

– Američki koledž za ishranu – prijatelj američkog koledža za ishranu i jedan od presjedavajućih sekcije za pedijatriju (1993.-1995.)

Ovaj tekst je dio plaćenih objava.

Send this to a friend