Društvo

Prvi u Crnoj Gori: U Nikšiću otvoren Dnevni centar za osobe sa demencijom

Foto: Onogošt

JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u partnerstvu sa NVO Futura iz Podgorice otvorili su danas prvi Dnevni centar za osobe sa demencijom u Crnoj Gori.

Jelena Kovačević iz Centra za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik rekla je da je Dnevni centar za osobe sa demencijom zamišljen kao servis podrške prvenstveno porodicama čiji član ima tu dijagnozu, kako bi im olakšali njegu i brigu o njima.

“Planirano je da u boravku bude 15 korisnika koji boluju od neke vrste demencije. Korisnicima će biti pružena psiho-socijalna podrška od strane stručnih saradnika i stručnih radnika. Korisnicima će biti obezbijeđen prevoz od mjesta stanovanja do dnevnog boravka, kao i jedan topli obrok”, navela je Kovačević.

Objekat Dnevnog centra za osobe sa demencijom se nalazi na Duklu, gdje se nalazi i dnevni boravak za stare. Opština Nikšić ustupila je prostorije za korišćenje tog socijalnog servisa.

“Korisnici ce u dnevnom boravku moći da borave radnim danima od sedam do 15 časova, dok vikendom boravak neće raditi. Korisnicima će svakodnevno na usluzi biti dva psihologa, medicinska sestra, njegovateljica i vozač”, kazala je Kovačević.

Alma Orahovac ispred NVO Futura, koja je partner Centru za socijalni rad na ovom projektu, kazala je da je njihova uloga bila u dijelu obuka novozaposlenih u Dnevnom centru za osobe sa demencijom.

“U sklopu Dnevnog centra za osobe sa demencijom postoji i savjetovalište putem kojeg ćemo pružati savjetodavne usluge, radno-okupacione terapije i sve one terapije koje će biti od koristi korisnicima centra”, pojasnila je.

Vrijednost projekta iznosi 195.000 eura, a kofinansiran je u partnerstvu Vlade Crne Gore i Evropske unije.

Send this to a friend