Društvo

Radonjić: Nema govora o lošem odnosu državnih organa prema žrtvama trgovine ljudima

U Crnoj Gori postoji specijalizovano Sklonište za žrtve trgovine ljudima, u kojem rade stručne i obučene osobe, posebno senzibilisane za rad sa žrtvama trgovine ljudima, i u doba pandemije Kovida-19 na snazi su posebne mjere zahvaljujući kojima niko od 12 zaposlenih i ukupno 49 štićenika koji su tokom ove godine bili pod našom zaštitom nije zaražen virusom. Tako da ne stoji tvrdnja da je potrebno da se osigura makar jedno Sklonište koje ima karantinski smještaj, jer ono već postoji, a što je jasno istaknuto i u izvještaju Stejt Departmenta, saopštio je večeras izvršni direktor tog skloništa Mitar Radonjić.

<<<Nadležni da adekvatno djeluju prilikom zaštite žrtve nasilja i trgovine ljudima<<<

“Posebno moram naglasiti sledeće: N.Š. čiji je slučaj predstavljen na konferenciji se nalazi u Skloništu za žrtve trgovine ljudima od momenta njene identifikacije i toj osobi kao i njenom maloljetnom djetetu je pružena psiho-socijalna podrška, kontakt sa primarnom porodicom, prijavljen boravak u Crnoj Gori, pružena zdravstvena zaštita i aktivno učestvuje u radno-okupacionim aktivnostima tako da ne stoje tvrdnje da se pomoć žrtvama trgovine ljudima ne pruža”, naveo je Radonjić.

Kako je dodao, što se tiče odnosa organa državne uprave konkretno prema toj osobi – od trenutka otkad je u Skloništu je on na izuzetno visokom nivou i svi relevantni akteri, počevši od nadležnog Centra za socijalni rad, preko Uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova pa do Ministarstva zdravlja, su promptno reagovali na svaku potrebu koju su ona i dijete imali.

“Tako da ni u kom slučaju nema govora o lošem odnosu organa državne uprave prema žrtvama trgovine ljudima koje se nalaze u specijalizovanom Skloništu, niti bismo mi to dozvolili, naprotiv, a za vrijeme prije njenog dolaska u naše Sklonište kada joj je, po njenim tvrdnjama, NVO Centar za romske inicijative “pomagao”, nemamo informaciju, niti se ja tim vremenom bavim”, dodao je direktor Skloništa za žrtve trgovine ljudima.

Posebno ga, kazao je, iznenađuje tvrdnja koleginica iz NVO Centar za romske inicijative, s obzirom na to da je i ta NVO, baš kao i Institut za socijalnu i obrazovnu politiku Danilovgrad čiji je direktor, potpisnica međusektorskog Sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i odlično znaju za postojanje Skloništa i za usluge koje pružaju.

“Ovim putem bih ih pozvao, ne samo iz kolegijalnih razloga već iz ljudske i saosjećajne potrebe prema N.Š. da pozovu, upute mail ili bilo koji drugi vid interesovanja za, kako sami navedoše, osobu kojoj su pokušali da pomognu, ali nisu mogli jer organi državne uprave nisu htjeli. Ne, to je neistina koja služi samo u svrhu negativnog publiciteta zarad opravdanja projektnih sredstava projekta u okviru kojeg je i ova konferencija održana, a briga za žrtvu od strane te NVO nikako nije u njihovom fokusu, o čemu govori činjenica da nijednom otkako je ova osoba smještena u specijalizovano Sklonište predstavnici te NVO nisu pitali kako je, što dovoljno govori o brizi za ovu oobu i njeno dijete”, poručio je Radonjić.

Send this to a friend