Društvo

Roditelji traže da im djeca i peti razred pohađaju u Igalu

Dio roditelja čija djeca ove školske godine pohađaju dva IV razreda u područnoj jedinici OŠ Dašo Pavičić u Igalu, iniciraju da i sljedeću nastavnu godinu uče u bivšem Dječijem odjeljenju Instituta. Traže da ne prelaze u matičnu zgradu na Toploj, gdje se odvija nastava od V do IX razreda.

Za tu namjenu trebalo bi osposobiti dvije prostorije u zgradi Dječijeg odjeljenja, odnosno nabaviti mobilijar, okrečiti i obezbijediti kompjutere.

Prema njihovim riječima, svi su saglasni sa idejom, ali ne i načinom finansiranja odnosno obezbjeđivanjem sredstava da bi se prostorije privele namjeni.

Dio roditelja podržava ideju o ostanku uz želju da učionice opremi Ministarstvo prosvjete, dok bi drugi željeli da učestvuju u troškovima i pomognu.

Zbog toga su se sastali i sa direktorom škole, Branislavom Krečkovićem.

Međutim, prema njegovim riječima, iako je matična zgrada škole na Toploj preopterećena, o nekim konkretnim potezima još je rano govoriti.

Ništa se ne može raditi bez saglasnosti resornog Ministarstva, koje mora prethodno da odobri Plan reorganizacije, objašnjava on.

“Jedna od varijanti bila bi adaptacija dvije učionice, ali akt o sistematizaciji treba da potvrdi Ministarstvo prosvjete. Ukoliko Ministarstvo ne odobri, djeca prelaze u matičnu školu. Veći dio roditelja jeste bio za tu varijantu, manji ne”, kaže Krečković.

On dodaje da roditelji nemaju nikakvu obavezu da bilo šta finansiraju u školi, ali ako žele nešto da poprave, učine boljim, to im ne može zabraniti.

Napominje da bilo šta što se radi u saradnji sa roditeljima, ide preko računa, novac kao varijanta ne postoji.

On je podsjetio i da je resorno Ministarstvo u proteklom periodu uložilo oko tri hiljade eura u zaštitnu ogradu, suzbijanje vlage na sjevernoj strani zgrade, a u holu za novi pod, čime su uslovi boravka i održavanja nastave poboljšani.

Inače, dva IV odjeljenja područne jedinice OŠ Dašo Pavičić u bivšem Dječijem odjeljenju Instituta Igalo broje 17-18 učenika, odnosno ukupno je oko 150 đaka raspoređenih u osam odjeljenja.

Send this to a friend