Društvo

RTV Cetinje ne osporava postojeći dug, odložiti blokadu dok se ne konstituiše novi saziv Skupštine Prijestonice

RTV Cetinje

Radio televizija Cetinje je zbog duga 180.882,22 eura pred blokadom računa. Glavni urednik RTV Cetinje Mladen Zadrima u izjavi za CdM kaže da niko ne osporava postoijeći dug, i da su već godinu i po dana upozoravali da će ovo da se desi.

“U slučaju da budemo blokirani, a s obzirom na činjenicu da je u toku predizborna kampanja i da će se, kakvi god bili rezultati izbora, morati konstituisati nova vlast, izabrati gradonačelnik, onda on izabrati svoj tim, uz činjenicu da ide Nova godina i Božićni praznici sve to otegnuti najmanje tri mjeseca – to bi predstavljalo definitivni kraj ovog uspješnog projekta. Zaposleni ne bi primali plate, banke i njihova potraživanja bi se prebacila na firmu, i za ta tri – četiri mjeseca stvorio bi se zaostatak samo u platama od oko 40.000 eura”, upozorava Zadrima.

Prema njegovim riječima, trenutno, izlaz vidim u odlaganju ove odluke dok se ne konstituiše novi saziv Skupštine Prijestonice.

“Geneza problema je objašnjena u reagovanju menadžmenta, što još jednom ukazuje na činjenicu da su svi problemi u RTV Cetinje donošeni sa strane, nikada nijesu nastali unutar same firme. Mislim na nametnuta kadrovska, direktorska rješenja koja su se pokazala kao pogrešna i koja su ovu firmu koštala bespotrebnih skoro 40.000 eura”, zaključio je Zadrima u izjavi za CdM.

Saopštenje Menadžmenta RTV Cetinje prenosimo u cjelosti:

Poštovani građani Cetinja,

Shodno izuzetno teškoj situaciji u kojoj se nalazimo, osjećamo obavezu i potrebu da vam se obratimo i upoznamo sa problemom koji će kuliminirati blokadom računa našeg preduzeća čime ćemo se naći u bezizlaznoj situaciji. Lokalni javni emiter Radio i televizija Cetinje dužan je prilično visok iznos za neplaćene poreze i doprinose, zbog čega smo u petak, 19.11.2021.godine dobili rješenje o prinudnoj naplati novčanih sredstava od strane Uprave prihoda i carina Crne Gore. Najavljena blokada računa na iznos od 180.882,22 eura odnosi se na dug za poreze i doprinose za period jul 2017. – decembar 2020.godine.

Prije svega želimo istaći da smo se na javno obraćanje odlučili nakon što smo shvatili da smo u rješavanju problema prepušteni sami sebi jer smo se od petka, 19.11.2021.godine dva puta obratili Prijestonici Cetinje, kao osnivaču i jedini odgovor koji smo dobili uslijedio je danas, a potpisan od strane sekretara Sekretarijata za kulturu, sport i mlade, Stanka Markovića. Iako na samom početku svog obraćanja u ime Prijestonice Cetinje “izražava žaljenje” zbog situacije u kojoj smo se našli, te podsjeća na “teško vrijeme kada se radnicima dugovalo 56 zarada”, gospodin Marković u nastavku dopisa ukazuje na neslaganje sa našim postupkom da pregovaramo sa Poreskom upravom “sami i bez prethodno obavljenih konsultacija sa osnivačem” i, kao što godinama unazad pokušava on lično, još jednom nam spočitava da je osnivač očekivao “domaćinski odnos prema povjerenom budžetu”. Upravo ta rečenica bila je presudna za javno obraćanje, zbog prava javnosti da zna istinu jer budžetska sredstva ne pripadaju ni gospodinu Markoviću, ni RTV Cetinju, niti bilo kome iz lokalne uprave već isključivo vama, građanima, prema kojima i oni i mi imamo odgovornost za trošenje istih.

Gospodin Marković takođe u svom dopisu pravi paralelu između gubitka i obaveze, nalazeći tu razliku od skoro 60.000 eura, čime ponovo navodi na sumnju o načinu utroška sredstava, a morao bi znati, poslije četiri godine koje je proveo na mjestu opštinskog Sekretara, da obaveze i gubici nijesu i ne mogu biti isto.

Foto: RTV Cetinje
Foto: RTV Cetinje

Zbog  toga upoznajemo javnost sa sljedećim činjenicama.

Pokušavajući da dođemo do dogovora i izbjegnemo upravo ovo što se dogodilo – prijetnju blokadom računa, dozvolili smo Prijestonici Cetinje da se uključi u izradu Odluke o koeficijentima zaposlenih u RTV Cetinje. Da ne pomislite da smo tražili enormne iznose za naše zarade, naši koeficijenti su ograničeni Zakonom o zaradama u javnom sektoru, upravo na zahtjev Prijestonice Cetinje, iako nijesmo državni službenici i namještenici, a tražene zarade za naše zaposlene kreću se od 420 do 708 eura. Naši zahtjevi za finansijskim sredstvima su stalno smanjivani i dovedeni na minimum, uz stalno spočitavanje da se na naš predloženi iznos neće dobiti saglasnost Ministarstva finansija. Kada se najzad objelodanio iznos koji je predviđen za RTV Cetinje budžetom za 2022. godinu, reagovali smo na Javnoj raspravi primjedbama i sugestijama, a kojima smo tražili da se finansijska sredstva povećaju za iznose za dva honorarna saradnika, reprogram poreskih dugova i dug prema nekadašnjim članovima Savjeta. Na godišnjem nivou taj iznos je bio oko 20.000 eura. Obavijestili smo i Ministarstvo finansija Crne Gore, sa akcentom na to da ukoliko se usvoji ovakav budžet nećemo moći da izmirujemo ni redovne ni zaostale poreze i doprinose, a ministarstvo se proglasilo nenadležnim sa obrazloženjem da se ne mogu miješati u način raspodjele sredstava Prijestonice Cetinje. Uz saopštenje objavljujemo mail, kao odgovor gospodina Markovića na naše zahtjeve. Posebno nam je teško palo odbijanje izdvajanja sredstava za honorarne saradnike sa obrazloženjem da ne postoji zakonski osnov za isplatu tih sredstava, a radi se o našim sugrađanima koji su sa nama više od pet godina i obavljaju značajno veliki dio posla.

Kako nakon dobijenog rješenja od strane Uprave prihoda i carina Crne Gore i našeg obraćanja Prijestonici Cetinje, konkretno kabinetu gradonačelnika i Sekretarijatu za finansije, privredu i razvoj, dakle ne i gospodinu Markoviću, u petak, 19.11.2021.godine, nikakav odgovor nijesmo dobili do ponedjeljka, 22.11.2021.godine. Zbog činjenice da najavljena blokada računa preduzeća prije svega znači da zaposleni neće primiti zarade, te da će rad našeg medija biti u potpunosti blokiran, a upravo se vodeći teškim iskustvom na koje gospodin Marković podsjeća u svom dopisu, a koje se odnosi na period kada zaposleni u ovom preduzeću nijesu primili 56 zarada, samoinicijativno smo kontaktirali Poresku upravu u cilju iznalaženja rješenja. Predstavnicima Poreske uprave smo u telefonskom razgovoru saopštili da nemamo nikakav odgovor od osnivača, iako smo se uredno obratili odmah po dobijanju rješenja, te ih zamolili da nađu bilo kakvo rješenje naše situacije koje bi podrazumijevalo mogućnost da ne dođe do blokade. Nakon što su predstavnici Poreske uprave obavili razgovor sa direktoricom PU, saopšteno nam je da je jedina mogućnost koju imamo da uplatimo šestinu duga, u iznosu od 30.147,04 eura do 28.11.2021.godine, a da bi se ostatak isplaćivao u ratama. Odmah nakon pomenutog razgovora uputili smo još jedan dopis, takođe kabinetu gradonačelnika i Sekretarijatu za privredu, finansije i razvoj, dakle opet ne i gospodinu Markoviću, u kome smo ih obavijestili o obavljenom razgovoru, uslovu koji nam je saopšten i pitali da li postoji mogućnost da nam Prijestonica Cetinje pomogne u rješenju problema. Dva dana kasnije, dakle danas, dobijamo odgovor potpisan od strane gospodina Markovića, a koji objavljujemo u prilogu, u kome nam se spočitava pregovaranje sa Poreskom upravom bez osnivača, a pritom je rok koji nam je dat za uplatu novčanih sredstava nedjelja, 28.11.2021.godine, dakle za 2 radna dana.

Radi upoznavanja javnosti sa svim člnjenicama, posebno ističemo da od decembra 2020.godine vodimo pregovore sa Prijestonicom Cetinje o sredstvima za trogodišnji ugovor o finansiranju koji nije potpisan do današnjeg dana, gospodin Marković na svakom sastanku uredno je dobio odgovor o trošenju sredstava od strane RTV Cetinja, a sada će ga dobiti i građani. Kako je naš menadžment saopštio i gospodinu Markoviću i ostalim predstavnicima lokalne uprave, pitanje trošenja sredstava iz ugovora u periodu od 2017. do 2020.godine trebalo je, a i moralo, biti postavljeno onome ko je bio na čelu našeg preduzeća u navedenom periodu, a koji je došao upravo iz redova Prijestonice Cetinje. Za bilo kakvu sumnju o načinu trošenja sredstava koja je, moramo istaći, otklonjena kada je upravo gospodin Marković učestvovao u angažovanju eksternog revizora od kojeg je i on, a i svi građani Cetinja jer se izvještaj nalazi na našem sajtu, dobio odgovor. Ukoliko je kod gospodina Markovića a i bilo koga drugog, i pored svega navedenog, ostala sumnja u način trošenja sredstava, postoje nadležne institucije koje se time trebaju baviti, mogućnost podnošenja krivične prijave i slično ali ono što nikako ne postoji kao mogućnost je da niti gospodin Marković niti bilo koji predstavnik aktuelne lokalne uprave spočitava današnjem menadžmentu ono što je radio menadžment doveden upravo iz njihovih redova. Domaćinski odnos sadašnjeg menadžmenta koji, na žalost gospodina Markovića, nije partijski doveden, može se provjeriti u svakom trenutku i izložiti sudu javnosti čiji je, na kraju krajeva, novac u pitanju.

Upravo taj domaćinski odnos može se vidjeti iz činjenice da je sadašnja direktorica još u decembru 2020.godine izložila plan sanacije teškog stanja u kojem se lokalni emiter nalazi, kroz Plan programskih obaveza za period 2021-2023.godina a koji je i bio početna tačka za pregovore o trogodišnjem ugovoru o finansiranju. Tokom godinu dana pregovora, na kojima je redovno učestvovao gospodin Marković, Prijestonica Cetinje nijednom nije prihvatila da obezbijedi iznos za plaćanje zaostalih poreza i obaveza, pa čak ni rate za postojeći reprogram poreskog duga, o čemu takođe postoji pisani trag u vidu dopisa gospodina Markovića koji možete vidjeti u prilogu.

Predlogom budžeta za 2021.godinu Prijestonica Cetinje je za RTV Cetinje opredijelila 110 hiljada eura a koji iznos je jedino bio dovoljan za isplatu neto zarada zaposlenima, bez pratećih poreza i doprinosa pa javno postavljamo pitanje čija je odgovornost „domaćinski“ odnos prema ovom preduzeću u 2020.godini? Ako uzmemo u obzir činjenicu da je na čelu ovog preduzeća tri godine prije toga takođe bila osoba dovedena iz Prijestonice Cetinje, građani neka procijene sami gdje je odgovornost i za taj period.

Foto: RTV Cetinje
Foto: RTV Cetinje

Gospodin Marković se, inače, odlično snalazi u domaćinskim odnosima, što se vidi iz činjenice da sa finansijskim sredstvima iz budžeta nemaju problem ustanove na čijem su čelu direktori sa liste njegove političke partije.

Nadamo se i da gospodin Marković nije zaboravio nenajavljeni i neobrazloženi upad u prostorije RTV Cetinja 2018.godine, kao član komisije koju je Prijestonica Cetinje samoinicijativno formirala, kada se dvijema zaposlenima povišenim tonom obratio sa pitanjem „đe su vam pare“, a ni opomenu koju je tim povodom dobio od Agencije za elektronske medije. Napominjemo, jednu u nizu jer smo se Agenciji za elektronske medije tokom 2018. i 2019.godine u nekoliko navrata obraćali zbog bahatih pokušaja gospodina Markovića da uspostavi kontrolu nad našim preduzećem.

Prijestonica Cetinje se nijednom do sada nije zapitala kako RTV Cetinje već dvije godine isplaćuje direktorske plate ljudima koji su otišli iz ovog preduzeća, a posebno kada je u pitanju posljednji direktor koji je došao uz pomoć i podršku Prijestonice Cetinje i koji je radio samo mjesec dana nakon čega je smijenjen zbog političkog pritiska koji je vršio na dio zaposlenih. U ugovore koji su direktori potpisali sa RTV Cetinje Prijestonica Cetinje je imala uvid i nikada nije postavila pitanje zašto se ljudima koji se uporno dovode sa strane garantuje isplata zarada, čak i u slučaju podnošenja ostavke ili razrješenja svojom krivicom. Javnosti radi, iznos koji je isplaćen za dva prethodna direktora nakon odlaska sa funkcije dovedena uz podršku Prijestonice Cetinje, je 35.600 eura.

Krivica sadašnjeg menadžmenta se sastoji u tome što godinu dana pokušava od sredstava koja se uplaćuju iz lokalne samouprave da isplati zarade zaposlenima, zadrži dva honorarna saradnika, isplaćuje reprogram poreskih obaveza, podmiruje tekuće obaveze , pokušava da unaprijedi rad preduzeća novim portalom koji je uskoro trebao da zaživi, cijelo vrijeme upozoravajući Prijestonicu Cetinje da će to što ne uspijevamo da dođemo do dogovora o ugovoru o finansiranju dovesti do blokade žiro računa jer nemamo sredstava da plaćamo ni redovne ni zaostale poreze i doprinose. Kad smo kod honorarnih saradnika, koji su u ovoj firmi zaposleni već godinama, sadašnji menadžement je u dva navrata pokušao da za njih, jer to zaslužuju, obezbijedi stalno zaposlenje i oba puta odbijen je od strane Ministarstva finansija, sa obrazloženjem da ni mi ni Prijestonica Cetinje ne izmirujemo redovno poreske obaveze. Za to vrijeme, isti ti saradnici se pozivaju na „razgovore u četiri oka“, bez znanja menadžmenta. Krivica sadašnjeg menadžmenta je i u tome što nije dostupan za telefonske a ni lične ucjene i prijetnje bilo koje političke partije, što pokušava da objektivno izvještava i održi profesionalnizam i nezavisnost novinarske profesije, što se ne priklanja ni bivšoj ni sadašnjoj vlasti zbog čega nas uostalom često kritikuju i jedni i drugi. Krivica sadašnjeg menadžmenta je i što su poslije toliko godina na čelu ovog preduzeća ljudi iz kolektiva koji odlično znaju kako funkcionišu i lokalna uprava i političke partije, a koji su ujedno bili i zaposleni prije funkcija zbog čega vode računa isključivo o svojim kolegama i napretku ovog preduzeća. Krivica sadašnjeg menadžmenta je i što ne razmišlja na način nekih prethodnih, po principu „poslije mene neka bude potop“.

U svjetlu svega ovoga, moramo naglasiti da u ovakoj teškoj situaciji imamo iskrenu podršku dvije aktuelne članice Savjeta RTV Cetinje, koje na sve načine pokušavaju da nam pomognu u prevazilaženju problema.

Kako iz svega gore navedenog, a posebno zbog činjenice da, kao što smo naveli, sa Prijestonicom Cetinje, pregovaramo već godinu dana i da je jedino što je proizašlo iz tih pregovora, najavljena blokada računa, prinuđeni smo da iznošenjem ove istine, a i spremnosti da iznesemo sve potrebne podatke o poslovanju ovog preduzeća, zamolimo građane da zajedno sa nama stanu u odbranu lokalnog medijskog servisa jer ćemo nakon 30 godina ponovo doći u situaciju da prekinemo sa radom. Takođe, ovim putem molimo sve privredne subjekte koji su u mogućnosti da nam pozajme novac za uplatu obaveza Poreskoj upravi jer smo svjesni da u ovako teškom vremenu niko nije u prlici da novac donira, a sigurno postoje i preči problemi koji opterećuju građane.

U ovom preduzeću je 13 stalno zaposlenih i 2 honorarna saradnika i svi od ovih zarada izdržavamo porodice. Zbog svega ovoga molimo privredne subjekte koji su u mogućnosti da nam na bilo koji način pomognu, javnom pozajmicom uz našu obavezu da je vratimo, jer ne želimo da dozvolimo da se na našoj situaciji prikupljaju politički poeni, vrše ucjene niti manipulacije bilo koje vrste. Takođe, ne želimo da dozvolimo da čekamo kraj izborne kampanje bez zarada ili uz prijetnju blokadom, pa da se tada pojavi eventualni spasilac prema kome bismo imali takvu vrstu dugova koje nijesmo spremni niti želimo da vraćamo.

1

avatar
1000
1
0
0
 
1
Sandra
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sandra
Gost
Sandra

Neradnici sve gore . Pih. Bitno je da se busaju i protestvuju. 20 miliona im sve godine drzava daje NASIH para u budzet i opet nemaju leba da jedu. Sve pokradose.

Send this to a friend