Društvo

Šehović: Nulta tolerancija na nasilje u školama, ali je ono međuresorni problem

Damir Šehović

Ministarstvo prosvjete imaće nultu toleranciju na nasilje nad djecom i vršnjačko nasilje, ali je za potpuno suzbijanje ove pojave potrebna saradnja svih nadležnih organa, poručio je danas ministar prosvjete dr Damir Šehović na konsultativnom saslušanju u Skupštini Crne Gore na temu nasilja nad djecom i vršnjačkog nasilja.

U saslušanju je učestvovao i ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

Saslusanje su inicirale nevladine organizacije “Snažna mama” iz Bijelog Polja, Otvoreni centar “Bona fide” iz Pljevalja i SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja iz Plava.

Tokom svog izlaganja Šehović je naglasio da je ranije započet Program Škola bez nasilja – sigurno školsko okruženje u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori.

Kako je rekao, izrađeno je i uputstvo Podjela odgovornosti i postupanje u cilju prevencije i u slučajevima pojave nasilja, koje je usvojio Nacionalni savjet za obrazovanje, čime je postalo obavezno za primjenu u školama.

“Cijeneći specifičnosti djece sa smetnjama u razvoju izrađene su i smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja za djecu u resursnim centrima. Ovo stoga što kod ove grupe postoje specifični izazovi u otkrivanju, a samim tim i prijavljivanju nasilja”, kazao je on.

Kako je Šehović objasnio, Ministartsvo prosvjete se bavi ne samo fizičkim, već i socijalnim, psihičkim i svim drugim vrstama nasilja, uključujući nasilje na internetu.

Tako su, tokom izmjene predmetnih programa, u okviru predmeta Informatika uvedeni ciljevi i aktivnosti kojima se djeca uče kako da bezbjedno koriste internet. Dodatno, na Školskom portalu nalazi se stranica o bezbjednosti djece na internetu.

U saradnji sa kancelarijom UNICEF-a, kako je objašnjeno, razvijena je i aplikacija za pametne telefone koja se zove NET prijatelji za djecu uzrasta devet do 11 godina.

“Aplikacija sadrži edukativnu igricu koja vodi djecu kroz realne životne scenarije, uči ih da prepoznaju, spriječe, zaustave i prijave nasilje na internetu. Sadrži i opciju za prijavu online nasilja”, saopšteno je iz Ministarstva.

U cilju evidentiranja pojave nasilja u vaspitno – obrazovnim ustanovama Zavod za školstvo prikuplja podatke o broju slučajeva nasilja i preduzetim mjerama.

“Na kraju, sprovedene su brojne brojne obuke za kadar škola, pripremljen je priručnik za rad, urađena je brošura za roditelje, te osmišljen Upitnik za procjenu vršnjačkog nasilja. Cijeneći međusektorski karakter djelovanja i važnost funkcionalne prevencije nasilja, organizovane su i zajedničke obuke za stručne službe škola i centara za socijalni rad”, kazali su u Ministarstvu.

Send this to a friend