Društvo

Senat UCG: Podnijeti prijedlog o povlačenju dopuna Zakona o visokom obrazovanju

Senat Univerziteta Crne Gore je na sjednici koja je održana 23. decembra 2020. godine, jednoglasno donio zaključak da se podnese prijedlog o povlačenju iz skupštinske procedure prijedloga izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, jer u izradi tog Predloga zakona nijesu bili uključeni predstavnici Univerziteta Crne Gore, saopšteno je sa UCG-a.

Sa UCG-a, navode da su predložene izmjene Zakona od suštinskog karatera za organizaciju i poslovanje Univerziteta Crne Gore, a kako su takvim načinom predlaganja isključeni svi relevantni činioci i akademska zajednica, tako je značajno narušena autonomija Univerziteta Crne Gore, zagarantovana Ustavom i Zakonom o visokom obrazovanju.

“Zaključak Senata, kao obavezujući akt prosljeđen je predlagaču (Skupštini Crne Gore), a akademskom osoblju UCG-a upućena je dobrovoljna inicijativa (peticija), u skladu sa njihovim pravom na slobodu misli i ideja, kojom je data mogućnost transparentne kritike svakom pokušaju politizacije, diskriminacije i pritisaka na najveću visokobrazovnu, naučnu, umjetničku i kulturnu instituciju u Crnoj Gori”, poručuju iz ove institucije.

Ignorisanjem instituta javne rasprave, ističu sa UCG-a, poput njenih političkih prethodnika kako je istakla poslanica Bošnjaka i unaprijed uskraćujući i omaložavajući mišljenja, prava i slobode svojih kolega profesora, ukazuje se da postoji opravdana bojazan od zakonske argumentacije, stručnih komentara i konstruktivnih predloga akademske zajednice. Ovakvi pojedini medijski i politički stavovi predstavljaju u najblažoj mjeri namjerno distanciranje, a u najtežem slučaju marginalizaciju i diskriminaciju akademske misli.

“Populističke izjave o zatvorenosti i muku akademske zajednice, netransparentnosti, lobiranju, poslušnicima, namještanju itd.,  u obrazloženju Predloga izmjene Zakona, su neumjerene i neosnovane jer ih upravo univerzitetski profesori, brojnim primjerima građanskog aktivizma i političkog djelovanja uporno demantuju. I dalje su isti zaposleni na Univerzitetu Crne Gore, i dalje se ravnopravno biraju u akademska zvanja, i dalje se objektivno i profesionalno verifikuje i nagrađuje njihov naučni i stručni doprinos, poštujući isključivo zakonske i statutarne odredbe”, dodaju sa UCG-a.

Iz ove institucije ističu, da postojeći Zakon o visokom obrazovanju nastao je na osnovu višestruke institucionalne i međunarodne evaluacije univerziteta u Crnoj Gori, usaglašen je sa EU standardima i međunarodnom obrazovnom praksom.

“Sastav bilo kojeg organa na Univerzitetu Crne Gore, koji odlučuje o izboru rektora, dekana ili direktora većinski čine zaposleni na Univerzitetu, izabrani predstavnici profesora, studenata i Sindikata, kako bi se upravo osigurala depolitizacija izbornog procesa, autonomija akademskih struktura i profesionalna razvojna politika. Trenutno važeći Zakon o visokom obrazovanju obezbjeđuje ravnopravan udio i jednake mogućnosti predstavnika svih organizacionih jedinica u procesu izboru rektora. Izbor rektora se obavlja posredstvom javnog konkursa i kroz dva nivoa odlučivanja, davanjem mišljenja Senata i postupkom tajnog glasanja na Upravnom Odboru UCG. Na javni konkurs se može prijaviti bilo koje lice sa akademskim zvanjem redovnog profesora. Prilikom zadnjeg reizbora rektora UCG 2020. godine Senat UCG i Upravni odbor UCG prilikom tajnog glasanja dali su jednoglasnu podršku programu rada za naredni mandatni period”, poručuju sa UCG-a.

Sa UCG-a su kazali, da poštuju pravo na slobodu iznošenja mišljenja, ali isto  da očekuju konstruktivne i utemeljene kritike, a ne demonstraciju političkog intervencionizma, populističke kombinatorike i personalnih animoziteta.

“Univerzitet Crne Gore je mjesto znanja, nauke, kulture i kritičke svijesti, a ne senzacionalizma, dogmatizma i revanšizma. Jedini koji uporno pokušavaju da guraju politiku i vrše pritisak na Univerzitet Crne Gore, mješajući se u njegovu autonomiju i akademske slobode, kroz nestrpljive predloge izmjena Zakona o visokom obrazovanju i targetiranje upravljačkih struktura kao dežurnih krivaca, su upravo predstavnici pojedinih političkih partija”, zaključuju sa UCG-a.

 

Send this to a friend