Društvo

Socijalna i dječja zaštita, kultura i ekologija prioritet Glavnog grada

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija Glavnog grada odlučila je da će u 2018. godini projekti koji se odnose na oblast socijalne i dječje zaštite, ostvarivanje prava lica sa invaliditetom, oblast kulture, kao i oblast zaštite životne sredine dobiti 10 dodatnih poena prilikom ocjenjivanja i donošenja Odluke o finansiranju projekata NVO.

Prioritetne oblasti sadržane su u Odluci o utvrđivanju prioritetnih oblasti koje će imati prednost pri ocjenjivanju i donošenju Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2018. godini, koju je donijela Komisija u skladu sa Odlukom o finansiranju projekata nevladinih organizacija.

Send this to a friend