Društvo

SPC gradi na divlje, ali inspektor još ne zna da li se devastira kulturno dobro

Manastir Dajbabe

Inspektor za kulturna dobra u Upravi za inspekcijske poslove utvrdio je da Srpska pravoslavna crkva ilegalno gradi objekat u Podgorici u blizini Manastira Dajbabe koji je proglašen kulturnim dobrom, ali, sudeći prema njegovom nalazu, nije bilo moguće utvrditi da ta građevina narušava vrijednosti manastira zato što nijesu precizirane granice zaštićene okoline.

<<<Crnogorski pokret optužio SPC da devastira Manastir Dajbabe<<<

Iz Uprave za inspekcijske poslove rečeno je Pobjedi da je u petak inspektor okončao nadzor Manastira Dajbabe po inicijativi Uprave za kulturna dobra koja je, nakon pisanja Pobjede da na ovom prostoru niče ilegalni obejkat koji je najvjerovatnije posvećen ruskoj carskoj porodici Romanov, zatražila hitnu reakciju, ocjenjujući da novoizgrađeni objekat devalvira vrijednosti zaštićenog manastira.

<<<Devastacija Manastira Dajbabe: Mitropolija nema dozvolu, Inspekcija hitno da reaguje<<<

Inspektor za kulturna dobra je, međutim, ustanovio da se radovi ne izvode direktno na manastiru, za koji nesumnjivo postoji rješenje o stavljanju pod zaštitu broj 597/50 i rješenje o uvođenju u Registar broj 011107/1 od 4. septembra 1961. godine.

Navodi se da im Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije dostavila ova rješenja, zajedno sa inicijativom za inspekcijski nadzor, te da u skladu sa tim inspektor nije mogao da “preduzme upravne mjere i radnje iz svoje nadležnosti na licu mjesta i rješenjem obustavi svako izvođenje daljih radova bez konzervatorskog projekta.

“Neophodno je da se u rješenju o proglašenju za kuturno dobro, shodno članu 26 stav 1 tačka 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, jasno i precizno opišu granice nepokretnog kulturnog dobra Manastir Dajbabe i granice njegove zaštićene okoline i objekata koji se u njoj nalaze”, kazali su iz Uprave za inspekcijske poslove.

<<<Inspekcija odložena jer sveštenika u manastiru nije bilo<<<

Pojasnili su, takođe, detaljno kako se odvijala inspekcija. Nadzoru je, kako su naveli, prisustvovao starješina manastira arhimandrit Danilo (Danilo Išmatov). Kada je inspektor sa njim obišao lokaciju, konstatovao je da je podignut vjerski objekat (spomen-kapela) na katastarskoj parceli 2659 sa LN 212 KO Dajbabe, te da je podignut van platoa manastira koji je proglašen za nepokretno kulturno dobro.

“Prema riječima prisutnog starješine manastira arhimandrita Danila, radi se o vjerskom objektu, tačnije o spomen-kapeli. U toku je izvođenje završnih radova na novopodignutom objektu, a isti podrazumijevaju freskopisanje spoljne fasade spomen-kapele”, naveli su iz Uprave za inspekcijske poslove.

Arhimandrit Danilo je inspektoru ispričao, kako su naveli, da je gradnja spornog objekta počela još 1993. godine, odnosno da je tada postavljen kamen temeljac, ali da zbog manjka novca nijesu mogli da završe radove.

“Kad sam došao na božju službu u manastir Dajbabe 2013. godine, vidjevši zatečenu situaciju, došao sam na ideju da prikupim novčana sredstva kojim bih završio započeto”, kazao je on inspektoru.

Istakao je, takođe, da se na listu nepokretnosti ne nalazi bilo kakva zabilježba da se katastarska parcela na kojoj se izvode radovi nalazi u zoni kulturnog dobra. S obzirom na to da se radovi ne izvode direktno na Manastiru Dajbabe, naveo je, smatrali su da nijesu bili u obavezi da se obraćaju Upravi za zaštitu kulturnih dobara za konzervatorske uslove, na osnovu kojih bi izradili konzervatorski projekat.

84 Komentara na "SPC gradi na divlje, ali inspektor još ne zna da li se devastira kulturno dobro"

avatar
1000
:   NAJNOVIJI | NAJSTARIJI | POPULARNI

Send this to a friend