Društvo

Sportske nauke: U Crnu Goru stižu svjetski eksperti iz 19 zemalja

Akpinar očekuje da će, u najmanju ruku, ovogodišnja konferencija, koja će biti organizovana od 31. marta do 2. aprila, biti podjednako kvalitetna kao i prethodne i okupiti još veći broj delegata.

On je, u razgovoru za sajt Univerziteta Crne Gore. istakao da je konferencija 2015. dobila najvišu ocjenu od učesnika iz inostranstva, koji su dolazili sa gotovo svih kontinenata.

“To je jedan od ključnih načina da se podijele ideje i da se diskutuje o sportskoj nauci. Takođe, prošlogodišnje radionice su takođe bile visokog kvaliteta i siguran sam da su iste ponudile mnoge ideje učesnicima u cilju unapređenja njihovog znanja i otvorenosti ka novitetima”, naglasio je Akpinar.

On je uvjeren da će ovogodišnja konferencija ponuditi više u odnosu na prošlogodišnju.

“Biće organizovana plenarna izlaganja međunarodnih profesionalaca koji će svoju ekspertizu podijeliti sa svim učesnicima, te otvoriti nove horizonte, a radionice će obezbijediti nove tehnologije u cilju poboljšanja sportske nauke. Sve to je potrebno radi unaprijeđenja oblasti – sportska nauka u svim domenima”, kazao je Akpinar.

On je naglasio da će Crna Gora biti mjesto susreta delegatima iz 19 zemalja, dodajući da se, uporedo sa poboljšanjem kvaliteta konferencije svake godine povećava i broj delegata. 

“Delegati će imati priliku da se međusobno upoznaju, što će poboljšati saradnju između zemalja, jer će oni i promovisati svoje zemlje na konferenciji”, dodao je Akpinar.

On je kritikovao pretjerano korišćenje tehnologije, ističući da nam ona pomaže da imamo bolji život, ali i da se stvara kontraefekat ako je previše prisutna. 

“Djeca treba da puze, šetaju, trče, skaču i drugo, umjesto da gledaju tv, igraju video igrice na tabletu ili kompjuteru ili da ćaskaju na pametnom telefonu. Sve te aktivnosti ometaju normalni motorički razvoj među djecom”, ocijenio je Akpinar. 

Stoga, prema njegovim riječima, razvoj motorike je ključan u ovom vijeku, te bi, kako bi se omogućio normalan fizički i kognitivan rast djece, taj aspekt sportske nauke trebalo da se naglasi u svim zemljama. 

“Treba da postoji dovoljan broj igrališta i sportskih objekata radi poboljšanja nivoa motoričkog razvoja među djecom. Što se tiče Crne Gore, po tom pitanju, zaista sam bio iznenađen kada sam vidio da ljudi igraju vaterpolo u moru. Mislio sam da se vaterpolo može igrati samo u bazenu. Ipak, možete organizovati događaje za igranje sportskih igara. Stoga je, po mom mišljenju, Crna Gora dobar primjer za davanje prilika za motorički razvoj”, dodao je Akpinar.

On se osvrnuo i na ulogu sportskaih nauka u klubovima. 

“Kao što možete vidjeti svuda u svijetu, veliki klubovi koriste svaku oblast radi unaprijeđenja tima u okviru svih aspekata. Redovno vrše fiziološke, psihološke, biomehaničke i sociološke testove. To pokazuje da se, bez primjenjivanja sportske nauke, uspjeh ne može postići”, ocijenio je Akpinar.

On je studentskoj populaciji poručio da je danas veoma lako pristupiti znanju putem interneta, ali da bi uvijek trebalo da se trude da stiču nova znanja u okviru sportske nauke. 

“Vrlo je korisno koristiti programe razmjene za sticanje novih ideja. U sportskoj nauci, uvijek su potrebni novi umovi i nove ideje. Čovječanstvo uvijek postavi sidro za novi svijet i novi život. Studenti bi trebalo da uvijek postavljaju pitanja i da traže nove ideje. Molim da pratite prijedloge instruktora i da slijedite njihov put”, zaključio je Akpinar.

Send this to a friend