Društvo

Studenti Filološkog fakulteta pokrenuli peticiju

zgrada-filozofskog-fakulteta-u-niksicu.jpg

Studentsko vijeće Filološkog fakulteta u Nikšiću pokrenulo je peticiju zbog nezadovoljstva uslovima studiranja i odnosom uprave Fakulteta prema njima.

Oni tvrde da već tri mjeseca nemaju komunikaciju sa Upravo a ovom prilikom javnost obaviještavaju o svojim zahtjevima.

Studenti imaju listu zahtjeva kojom traže obavezne popravne kolokvijume, neuslovlavanje izlaska na završni ispit i sve provjere znanja, bolju tehničku opremljenost kabineta za nastavu, bolju infrastrukturu, biblioteku, stručnu infrastrukturu, bolju opremljenost, internet sale.

Oni traže i bolju primjenu Bolonjske deklaracije u cjelini, redovnost predavanja i konsultacija sa profesorima, osnivanje debatnog kluba, studentskog časopisa, bolju praksu, studijska putovanja, veću mogućnost za mobilnost i odlazak na strane ustanove visokog obrazovanja, kao i uspostavljanje saradnje sa diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori – zemljama čiji jezici se studiraju na Filološkom fakultetu.

Studentsko vijeće smatra da pravila studiranja na Univerzitetu Crne Gore predviđaju obavezu organizovanja popravnih kolokvijuma,a  ovo pravilo se, kako tvrde, dosljedno ne poštuje.

“Usljed toga, studenti Filološkog fakulteta nijesu u ravnopravnom položaju sa studentima na drugim univerzitetskim jedinicama. Neophodno je omogućiti uniformno primjenjivanje pravila studiranja na svim studijskim programima Filološkog fakulteta. Van svih pravila, na nekim predmetima na Filološkom fakultetu studenti se uslovljavaju nemogućnošću izlaska na oblike provjere znanja ukoliko imaju tri ili više izostanaka sa nastave, za šta postoji posebno bodovanje. Ovakav pristup nije zasnovan na Pravilima studiranja i predstavlja njihovo flagrantno kršenje”, objašnjavaju oni svoje zahtjeve.

Ističu da na kolokvijuma studentima Filološkog fakulteta nije omogućeno da kumulativno sakupljaju bodove, što nije u skladu sa Pravilima studiranja na UCG.

Pojašnjavaju, da kbineti za nastavu na ovom fakultetu nijesu tehnološki opremljeni kako to zahtjeva struka, zbog čega su, kako navode, studenti primorani da svoje obrazovanje stiču u neuslovnim kabinetima koji manjkaju elementarnim materijalom za kvalitetno sticanje znanja i vještina.

“Ništa manje, i infrastruktura na cijelom fakultetu je izuzetno loša, stara i nefunkcionalna. Internet sala je izuzetno loše opremljena i ne ostvaruje svoju svrhu. Biblioteka Filološkog fakulteta ne posjeduje aktuelnu i studentima prijeko potrebnu literaturu, knjige u njenom posjedu su zastarjele i van mogućnosti upotrebe za dnevno funkcionisanje studenata. Bolonjska deklaracija se u cjelini na našem Fakultetu primjenjuje od slučaja do slučaja, selektivno, te su domašaji njene primjene vrlo mali”, dodaju oni.

Studentsko vijeće zahtijeva  podršku uprave Fakulteta za uspostavljanje debatnog kluba i studentskog časopisa jer, kako navode,  imaju veliki broj studenata koji žele da na taj način pokažu svoje znanje i iznesu svoje stavove o svim važnim pitanjima od značaja za studenta.

Od Fakulteta zahtjevaju zaključivanje što većeg broja bilateralnih ugovora sa ustanovama visokog obrazovanja, kako bi njihove koleginice i kolege imale veće mogućnosti za odlazak na strane ustanove visokog obrazovanja. Bez veće mobilnosti i većeg broja ustanova sa kojima će naš Fakultet imati zaključen ugovor o saradnji, nema ni boljeg pozicioniranja Fakulteta i naših studenata na širem, evropskom prostoru visokog obrazovanja, niti sticanja znanja koje će u budućnosti biti iskorišćeno na radnim mjestima koja budu pokrivale naše koleginice i kolege”, pojašnjavaju oni.

Po njihovim riječima, uspostavljanje saradnje sa diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori – zemljama čiji jezici se studiraju na Filološkom fakultetu, preduslov je za veću mobilnost i veće mogućnosti za odlazak njihovih koleginica i kolega u te države, odnosno ustanove visokog obrazovanja u njima.

“Usljed trenutnog izostanka saradnje sa diplomatskim predstavništvima stranih država u Crnoj Gori, uskraćeni smo za gostovanja diplomatskih i konzularnih predstavnika, za informacije o mogućnostima za dobijanje stipendija i brojne druge informacije koje mogu biti korisne našim koleginicama i kolegama”, dodaju oni.

Ponavljaju da već tri mjeseca nemaju komunikaciju, niti bilo kakav odgovor uprave Fakulteta na probleme sa kojima se suočavaju i loše uslove studiranja.

“Zbog izostanka saradnje sa studentima što treba da bude prioritet u obavljanju funkcije i oglušavanje dekana na studentske zahtjeve, pozivamo ga da podnese ostavku, a takođe, pozivamo nadležne organe Univerziteta i Studentski parlament UCG da doprinesu ispunjavanju naših zahtjeva i pozovu na odgovornost dekana, prof. dr Dragana Bogojevića”, zaključuju oni.

A.G.

Send this to a friend