Društvo Pisali Abazoviću i Dukaju

Studentski parlament: Kada možemo očekivati isplatu naknade od 450 eura

Dukaj i Abazović/ foto: Vlada CG

Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (UCG) uputio je predsjedniku Vlade u tehničkom mandatu Dritanu Abazoviću i ministru javne uprave Marašu Dukaju otvoreno pismo a povodom neisplaćivanja naknade korisnicima Programa stručnog osposobljavanja.

Iz UCG  zahtijevaju zvanično obrazloženje, kao i precizne informacije o datumu kada korisnici tog programa mogu očekivati isplatu naknade u iznosu od 450,00 eura, što, kako kažu,  “predstavlja njihovo stečeno pravo”.

Otvoreno pismo Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore prenosimo integralno: 

Poštovani predsjedniče Vlade Crne Gore, poštovani ministre Dukaj,

Ovim putem Vam se obraćam u ime Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (u daljem tekstu: „SPUCG“), kao krovne organizacije studenata Univerziteta Crne Gore, koja kao svoj osnovni zadatak ima zaštitu prava i legitimnih interesa studenata jedinog državnog univerziteta Crne Gore, kao i poboljšanje uslova studiranja i studentskog standarda uopšte.

U tom cilju, na inicijativu SPUCG, Skupština Crne Gore je na sjednici 28.07.2022. godine donijela Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list Crne Gore”, br. 086/22 od 03.08.2022). Predmetnim zakonom došlo je do izmjene Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem (“Službeni list CG”, br. 38/12), u članu 10 stav 1, te sada isti glasi: „Korisnik za vrijeme stručnog osposobljavanja ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u neto iznosu od 450,00 eura“.

Članom 2 citiranog zakonskog teksta, definisano je da: „Korisnik naknade iz člana 10 stav 1 ovog zakona, koji je to pravo ostvario u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, danom početka primjene ovog zakona ostvaruje pravo na naknadu u skladu sa ovim zakonom“.

Imajući u vidu prethodno citirane zakonske odredbe, jasno je da su korisnici Programa stručnog osposobljavanja za period od 15. avgusta do 15. septembra ostvarili pravo na naknadu u iznosu od 450,00 EUR. Međutim, kao što ste vjerovatno upoznati, do isplate ove naknade nije došlo već više do 15 dana, a ne postoje ni naznake da će do isplate doći u skorijem roku.

Naime, prema nezvaničnim informacijama koje konstantno dobijamo, razlog za ovo nelegitimno i u krajnjem neopravdano kašnjenje leži u hakerskom napadu koji je navodno u potpunosti onesposobio sistem za isplatu predmetnih naknada korisnicima programa.

Ističemo da korisnici Programa stručnog osposobljavanja u svemu postupaju u skladu sa svojim obavezama koje su preuzeli ugovorom, te da je njihovo pravo na ostvarivanje predmetne naknade neupitno, a nažalost, usled kašnjenja i povrijeđeno.

Podsjećamo da je naknada koju po ovom osnovu ostvaruju korisnici, često jedini izvor prihoda za iste, te u tom smislu ovakva povreda njihovih prava i legitimnih interesa predstavlja veliko opterećenje i problem, na koji kao zastupnici njihovih interesa, ne možemo ostati nijemi.

Da situacija bude još gora, korisnicima nije isplaćeno apsolutno ništa, odnosno čak ni prvobitni iznos naknade od 265,00 EUR, te smo na taj način došli do situacije u kojoj korisnici redovno izvršavaju obaveze predviđene pravilima programa, a da za svoj rad i zalaganje nisu dobili ni 1 EUR naknade od 11.08.2022. godine, dok pojedinim korisnicima nisu isplaćene naknade u prvobitnom iznosu za mnogo duži period, a što je, složićete se, neprihvatljivo.

Stoga, ovim putem zahtijevamo dostavljanje zvaničnog obrazloženja za prethodno opisanu situaciju, kao i precizne informacije o datumu kada korisnici programa mogu očekivati isplatu naknade u iznosu od 450,00 EUR, što predstavlja njihovo stečeno pravo.

Dovođenje korisnika Programa stručnog osposobljavanja, koji su u dobrom dijelu redovni studenti Univerziteta Crne Gore, te samim tim moraju da pokriju brojne troškove koje studentski život sa sobom nosi, predstavlja nedopustivu praksu kojoj se mora stati na kraj u najskorijem mogućem roku.

Stoga, apelujemo na Vas, kao i na državni organ na čijem se čelu nalazite, da ovu situaciju riješite hitno, i uspostavite balans i povjerenje studentske populacije koje je ovakvim postupanjem zasigurno narušeno.

Studenti i mladi ljudi su poslednji koji bi trebali da snose posledice bilo koje krize na državnom nivou, a posebno one kojoj nisu doprinijeli ni na koji način.

Na kraju, napominjemo da je strpljenje korisnika programa pri kraju, te da će, ukoliko problem ne bude riješen u najkraćem roku, isti biti primorani da svoje nezadovoljstvo iskažu na drugi način.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Davor
Gost
Davor

Brzo ce litije, studentski parlamentu. E, onda….

Send this to a friend